European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Parlament Europejski glosuje za przyjeciem programu eContentplus

Parlament Europejski (EP) głosował za przyjęciem programu eContentplus, pomyślanego jako wsparcie rozwoju wielojęzycznych treści dla innowacyjnych usług online w całej UE. Parlament wprowadził tylko jedną poprawkę, ustalając budżet programu na poziomie 149 milionów euro na lat...

Parlament Europejski (EP) głosował za przyjęciem programu eContentplus, pomyślanego jako wsparcie rozwoju wielojęzycznych treści dla innowacyjnych usług online w całej UE. Parlament wprowadził tylko jedną poprawkę, ustalając budżet programu na poziomie 149 milionów euro na lata 2005 - 2008, zamiast 135 milionów proponowanych przez Radę. Wniosek Komisji dotyczący projektu eContentplus traktuje o fragmentacji europejskiego rynku treści cyfrowych i ma na celu poprawę dostępności, używalności oraz stopnia wykorzystania informacji geograficznych, treści kulturowych i materiałów edukacyjnych. 'Internet oferuje przedsiębiorstwom unikalną możliwość wypłynięcia poza dotychczas zdobywane przez nie rynki krajowe', powiedziała Viviane Reding, Europejski Komisarz ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego i Mediów, pozytywnie oceniając głosowanie w Parlamencie. 'Program eContentplus ułatwi produkcję i dystrybucję treści europejskich w internecie, a co za tym idzie stymulowanie innowacyjności i kreatywności. Jednocześnie pomoże zachować i dzielić tożsamość kulturową i językową oraz ułatwi im zajęcie bardziej znaczącego miejsca w internecie.' Co więcej, Parlament w głosowaniu przyznał obecnie znacznie większy budżet niż w poprzednim programie, dodaje Reding. Jak wyjaśnia Komisja, dotychczas Europie nie udało się podjąć tematu możliwości, jakie oferuje fakt, że konwergencja mediów oraz globalny zasięg internetu zmieniły treści cyfrowe w potencjalnie lukratywne wartości. Bariery powodowane mnogością języków, kultur i praktyk w administracji publicznej i przedsiębiorstwach utrudniają stworzenie transgranicznych usług w Europie w oparciu o treści cyfrowe. Wobec tej sytuacji Komisja zaproponowała przyjęcie finansowego programu wsparcia, by ułatwić dostęp do treści cyfrowych w Europie. Będzie to stanowiło wkład do strategii lizbońskiej i umocnienie europejskiej konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy. 'Nowy program skoncentruje się na tych częściach europejskiego rynku treści cyfrowych, w których istnieje widoczna fragmentacja w Europie, i w których siły rynkowe jako takie nie były jak dotąd w stanie osiągnąć wzrostu. Program dotyczyć będzie trzech dziedzin: zagadnień regionalnych (lub geograficznych), treści edukacyjnych oraz kulturowych', wyjaśnia Komisja. Program będzie dążył do zapewnienia zwiększonego zysku ekonomicznego z usług opartych na dostępie do oraz jednorazowym i wielokrotnym korzystaniu z treści cyfrowych. Będzie miał również wpływ na rozszerzenie wyboru przez użytkowników i pomoc stronom zainteresowanym w uzyskiwaniu korzyści, jakie mogą oferować cyfrowe treści oparte na wiedzy. Program przewiduje trzy cele operacyjne: ułatwianie dostępu do europejskich treści cyfrowych; poprawę jakości poprzez stymulowanie dobrej praktyki związanej z treściami cyfrowymi oraz wzmacnianie współpracy i świadomości między interesariuszami treści cyfrowych. 'W ten sposób stworzono w Europie platformę ożywionej eksploatacji nietkniętego potencjału treści cyfrowych', stwierdza Komisja.