Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisarz Reding przedstawia inicjatywę i2010 i dodaje 'podwójmy wydatki na badania ICT'

Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Viviane Reding wystąpiła z nową inicjatywą o nazwie i2010, mającą za zadanie opieranie się na aktualnej 'fali rozwoju technologicznego i ekonomicznego'. 'i' w nazwie 'i2010' oznacza trzy pomysły, wyjaśniła 1 lutego Viviane R...

Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Viviane Reding wystąpiła z nową inicjatywą o nazwie i2010, mającą za zadanie opieranie się na aktualnej 'fali rozwoju technologicznego i ekonomicznego'. 'i' w nazwie 'i2010' oznacza trzy pomysły, wyjaśniła 1 lutego Viviane Reding: przestrzeń informacyjną, innowację oraz inwestycje; dodatkowo także włączenie (inclusion). 'Moim celem jest upewnienie się, że Europa czerpie wszelkie korzyści jeśli chodzi o dobrobyt, pracę i wzrost,' stwierdziła Komisarz. Plany Pani Reding są ambitne. W celu stworzenia 'przestrzeni informacyjnej' zamierza ona zbudować otwarte i trwałe rynki dla elektronicznych usług komunikacyjnych oraz wyłaniającej się gospodarki usług cyfrowych. 'Włączenie' oznacza możliwość dostępu do społeczeństwa informacyjnego wszędzie i dla każdego w Europie. 'Innowacja oraz inwestycje' pociągną za sobą znaczny wzrost budżetu badawczego na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Reding mówi: 'Szukam wsparcia w celu podwojenia budżetu na technologie społeczeństwa informacyjnego w następnym Programie Ramowym Badań UE. Traktowanie serio Lizbony, wzrostu i miejsc pracy oznacza odwagę wobec zwiększonych wydatków na B+R [badania i rozwój]. Musimy inwestować już teraz i wystarczająco dużo, by odczuć różnicę.' Komisarz zwróciła uwagę na rozbieżność w inwestycjach nad badaniami ICT pomiędzy Unią Europejską a krajami spoza Unii. Inwestycje w UE stanowią jedną trzecią nakładów ponoszonych przez Stany Zjednoczone i dwie trzecie nakładów w Japonii. Mówiąc o deficycie wydatków, Komisarz Reding zaleciła przeznaczenie na ICT zwiększonej kwoty procentowej unijnego budżetu na badania. W Unii na badania nad ICT wydaje się obecnie około 20 procent całości budżetu przeznaczonego na B+R, w porównaniu do 30 procent w większości krajów OECD, narzekała Komisarz. 'Oczywiście samo zwiększenie liczby badań nie wystarczy', dodała pani Reding. 'Ich wydajność i skuteczność musi ulec poprawie. Będę dążyć do wprowadzania zmian w programie badań Wspólnoty, by zredukować biurokrację oraz stymulować większą liczbę MSP [Małych i Średnich Przedsiębiorstw] i zaangażowanie ogółu..

Powiązane artykuły