European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Komisja przekaze 8 milionow euro na 'siec danych' europejskiej bioinformatyki

Dostęp do informacji biologicznej uległ znacznej poprawie odkąd stworzono sieci doskonałości, których celem jest ustanawianie standardów w udostępnianiu danych naukowcom. Sieć Doskonałości EMBRANCE została utworzona na bazie funduszu o wartości 8,3 milionów euro z priorytetu...

Dostęp do informacji biologicznej uległ znacznej poprawie odkąd stworzono sieci doskonałości, których celem jest ustanawianie standardów w udostępnianiu danych naukowcom. Sieć Doskonałości EMBRANCE została utworzona na bazie funduszu o wartości 8,3 milionów euro z priorytetu 'nauki o życiu, genomiki i biotechnologii dla zdrowia' Szóstego Programu Ramowego UE (6. PR). Konsorcjum składa się ze specjalistów z dziedziny biologii obliczeniowej z 17 instytutów reprezentujących 11 państw. Jego prace koordynowane są przez Europejski Instytut Bioinformatyki (European Bioinformatics Institute). W obecnych czasach naukowcy posługują się bazami danych, aby przechowywać i wyszukiwać ogromne ilości nieustannie generowanej informacji biologicznej. Dostawcy dedykowanych systemów włożyli wiele wysiłku w stworzenie zasobów baz danych, tak aby były one przyjazne dla użytkownika i jednocześnie powiązane z innymi bazami danych. Pewien problem pojawia się jednak w chwili, kiedy różni dostawcy danych korzystają z różnych metod dostępu do swych zasobów. Oznacza to w praktyce, że badacz pragnący znaleźć wszystkie istotne informacje na interesujący go temat, musi wykonać to samo wyszukiwanie w wielu różnych bazach. Odpowiedzią na zaistniałe utrudnienia było powołanie inicjatywy EMBRACE. Ma ona na celu umożliwienie dostawcom danych dołączenia do ich baz interfejsów wyszukiwawczych, które odpowiadać będą ogólnym standardom. Dzięki zastosowaniu tej metody w największych i najczęściej odwiedzanych europejskich biomolekularnych bazach danych konsorcjum stworzy skuteczną 'sieć danych', maksymalizując wartość tych istotnych zasobów. 'Wiele reprezentacyjnych i potężnych narzędzi biologii obliczeniowej jest wykorzystywanych na niewystarczającym poziomie', powiedział członek konsorcjum Erik Bongcam-Rudloff z Uniwersytetu Upsala w Szwecji. 'EMBRACE pozwoli nam odblokować ich potencjał, a stanie się to poprzez standaryzację dostępu do nich.' Podobnie jak samą sieć danych konsorcjum opracowało również 'straż technologiczną', aby zapewnić, że sieć bazuje na technologii, która nie tak szybko przejdzie do lamusa. Członkowie konsorcjum EMBRACE chcą ponadto rozsyłać aktualne informacje o swej pracy w stopniu tak obszernym jak to będzie możliwe. W ten sposób chcą zapewnić, że naukowcy nie tylko korzystają z najnowszych technologii, ale także pomagają rozszerzać sieć danych poprzez 'przekazanie do sieci' swoich własnych zasobów.

Powiązane artykuły