European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Niemcy tracą miejsca pracy w B+R

Niemcy mogą stracić więcej miejsc pracy w dziedzinach przemysłu związanych z badaniami i rozwojem (B+R), ponieważ znakomita większość przedsiębiorstw nie planuje do roku 2008 zwiększania wydatków na własne badania, ostrzegają wyniki najnowszych ankiet. Na podstawie badań zor...

Niemcy mogą stracić więcej miejsc pracy w dziedzinach przemysłu związanych z badaniami i rozwojem (B+R), ponieważ znakomita większość przedsiębiorstw nie planuje do roku 2008 zwiększania wydatków na własne badania, ostrzegają wyniki najnowszych ankiet. Na podstawie badań zorganizowanych przez DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer / Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), organizacji skupiającej niemieckie izby gospodarcze, około połowa wszystkich firm niemieckich inwestujących w B+R za granicą ogranicza własne stanowiska badawcze. Badania przeprowadzone wśród 1554 niemieckich przedsiębiorstw pokazały, że blisko jedna piąta firm zamierza do 2008 r. przenieść własne stanowiska B+R poza granice Niemiec. 15 procent przedsiębiorstw już to zrobiło. Badania wykazały także, że jedna na trzy firmy w przemyśle inżynieryjnym, samochodowym i informatycznym prowadzi niektóre działania B+R za granicą, głównie w obrębie 25 krajów Wspólnoty. 28 procent niemieckich przedsiębiorstw mających swe działy B+R za granicą, ulokowało je w Azji i Ameryce Północnej. Plany te 'stwarzają znaczne zagrożenie dla Niemiec będących centrum przemysłowym', powiedział Prezes DIHK, Ludwig Georg Braun. 'Taki rozwój wydarzeń bardzo nas martwi.' Dodał też, że 'atrakcyjność Niemiec jako miejsca prowadzenia badań słabnie i będzie nadal słabnąć, jeśli rząd odpowiednio nie zareaguje.' Zmiana lokacji miejsc pracy w B+R wymagających wysokich kwalifikacji jest bardziej oczywista wśród firm, które przeniosły działalność produkcyjną na rynki dysponujące tanią siłą roboczą. Prowadzi to do spirali offshoringu (odpływu), twierdzi reprezentująca 3,3 miliona przedsiębiorstw DIHK. Jak wyjaśniał Braun, rosnąca dostępność taniej wykwalifikowanej siły roboczej jest głównym powodem wzrastającego offshoringu. Dodał jednak, że niesprzyjające przemysłowi prawodawstwo, zarówno w UE jak i na poziomie lokalnym, jest także czynnikiem napędzającym odpływ z Niemiec kompletnych sieci wartości.

Kraje

Niemcy