Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Polska wprowadza u siebie Europejskie Platformy Technologiczne

Popularność Platform Technologicznych Unii Europejskiej jest oczywista. Od 2001 r. utworzono 22 platformy łączące ze sobą wszystkie zainteresowane strony z danego sektora w celu rozwoju strategicznego programu badań. Choć pierwotną inicjatywą Komisji Europejskiej było łączen...

Popularność Platform Technologicznych Unii Europejskiej jest oczywista. Od 2001 r. utworzono 22 platformy łączące ze sobą wszystkie zainteresowane strony z danego sektora w celu rozwoju strategicznego programu badań. Choć pierwotną inicjatywą Komisji Europejskiej było łączenie ze sobą wszystkich zainteresowanych instytucji sektora badań oraz przemysłu z całej Europy, poszczególne kraje zaczynają teraz uznawać korzyści jakie mogłyby przynieść takie platformy także na szczeblu krajowym i tworzą stosownie do tego ich własne wersje. Polska jest pionierem w tej dziedzinie, kreując u siebie obecnie 18 Platform Technologicznych. W rozmowie z Wiadomościami CORDIS, dr Andrzej Sławiński z Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) powiedział, że są dwa powody przenoszenia unijnej inicjatywy na polski grunt. Rząd pragnie przygotować polską społeczność naukową do uczestnictwa w europejskich wydarzeniach, a także pomóc polskim instytutom naukowym w większym zaangażowaniu się w rozwój technologii. Polska jest jednym z pierwszych krajów wspierających ideę krajowych Platform Technologicznych, lecz dr Sławiński jest przekonany, iż inne kraje wkrótce pójdą za jej przykładem. 18 polskich Platform Technologicznych pokrywa się tematycznie z platformami istniejącymi na szczeblu Unii Europejskiej, ale nie zajmują się one dokładnie takimi samymi kwestiami. Niektóre z nich odpowiadają typowo polskim potrzebom, wyjaśnił dr Sławiński. Polska nie zamierza poprzestać na tworzeniu krajowych Platform Technologicznych. Inicjatywa będzie finansowana w ramach krajowego programu ramowego, powiedział dr Sławiński. Polski program ramowy nie został jeszcze w pełni zdefiniowany i działanie Platform Technologicznych będzie pełniło kluczową rolę w jego definitywnym kształcie, wyjaśnił dr Sławiński. 'Platformy Technologiczne przygotują strategiczny program badań. Program ten będzie stanowił rdzeń programu ramowego', powiedział. Mimo że nie ma obecnie skonkretyzowanego terminu dla krajowego programu ramowego, dr Sławiński oczekuje, że prace nad tym programem będą postępować szybko. Choć większość Platform Technologicznych powstała niedawno, trzy z nich działają już prawie od roku. Jedną z tych platform jest Polska Platforma Technologiczna Budownictwa. Grupa ta skupia wszystkie największe polskie firmy z branży budowlanej oraz instytuty naukowe i dała polskiemu rządowi wgląd, w jaki sposób mogą zostać ustrukturyzowane inne platformy. Po tym pierwszym okresie poszukiwania odpowiedniej struktury rozpoczynają się teraz prace nad strategicznym programem badań.

Kraje

Polska