Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Sektor transportu drogowego przedstawił strategiczny program badań

2 lutego przekazano Komisji Europejskiej Strategiczny Program Badań sektora transportu. Współpracujący w ramach Europejskiej Rady Doradczej ds. Badań Transportu Drogowego (ERTRAC) przedstawiciele wszystkich członków tego sektora określili cztery najważniejsze priorytety dla pr...

2 lutego przekazano Komisji Europejskiej Strategiczny Program Badań sektora transportu. Współpracujący w ramach Europejskiej Rady Doradczej ds. Badań Transportu Drogowego (ERTRAC) przedstawiciele wszystkich członków tego sektora określili cztery najważniejsze priorytety dla przyszłych badań: zwiększenie mobilności, bezpieczeństwo, środowisko oraz projektowanie konkurencyjnych systemów produkcji. Podczas spotkania zorganizowanego z okazji przekazania programu niektórzy mówcy zaznaczyli, że rządy oraz część społeczeństwa w Europie uznali potrzebę ograniczenia rozwoju transportu drogowego, głównie ze względu na środowisko. Jednakże transfer na inne środki transportu przebiega w wolnym tempie i dlatego usprawiedliwione są dalsze badania na płaszczyźnie sektora transportu, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko jak również poprawienie bezpieczeństwa i wydajności. Strategiczny Program Badań (SPB) wyznacza w jaki sposób sektor drogowy ma osiągnąć przedstawioną w 2004 r. 'Wizję 2020'. 'Potrzebujemy dalekosiężnej wizji. Zamiast zajmować się problemami w chwili gdy się pojawiają, musimy wiedzieć dokąd chcemy dotrzeć' powiedział Claude van Rooten, Dyrektor Naczelny Belgijskiego Ośrodka Badań Drogowych oraz Wiceprzewodniczący FEHRL, skupiającej europejskie, krajowe ośrodki badań drogowych. Komisarza ds. Nauki i Badań Janeza Potočnika reprezentował jego Dyrektor Gabinetu - Peter Dröll, który wspomniał, że Komisarz był pod wielkim wrażeniem szybkości z jaką ERTRAC sporządził swój strategiczny program badań po przyjęciu Wizji 2020. Przewodniczący ERTRAC pan Rudi Kunze dostrzegł, jakim kamieniem milowym jest strategiczny program badań. Kiedy w 2003 r. utworzono ERTRAC, 'były pewne wątpliwości co do tego, czy będziemy w stanie razem pracować' przyznał Kunze. Członkowie rady mieli różne kultury, zainteresowania oraz modele, dodał Kunze. Ale wyzwania - środowisko, bezpieczeństwo, źródła energii - były ogromne, i żaden z interesariuszy w grupie nie mógłby się z nimi zmierzyć samotnie, podkreślił Kunze. Ostatecznie wszyscy interesariusze mogli osiągnąć konsensus. Pan Kunze podkreślił ponownie znaczenie partnerstwa w odniesieniu do wykorzystania wodoru w napędzaniu pojazdów. Żadna firma nie wybuduje samochodów wodorowych jeżeli nie będzie możliwości ich tankowania, jak i żadna firma nie zbuduje stacji z wodorem jeżeli nie będzie pojazdów, które będą z nich korzystać. Kunze odniósł się do tego jako sytuacji 'kura czy jajko', którą można rozwiązać jedynie dzięki partnerstwu. Jednakże nie wszyscy obecni byli równie entuzjastycznie nastawieni do wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Wilhelm Bonse-Geuking, Wiceprzewodniczący BP Europe, stwierdził dobitnie, że 'przemysł naftowy jest przygotowany oraz zdolny do odegrania zasadniczej roli' w zmaganiu się z wyzwaniami sektora transportu. Przyznał, że przemysł nie może polegać wyłącznie na ropie naftowej, i powinien badać wykorzystanie energii odnawialnych. Ale, 'nasz świat jest niespokojny. Przyszłość bez wątpienia będzie się zmieniać na wiele niespodziewanych sposobów, a my nie możemy pozwolić sobie na zbyt wczesne ryzykowanie' ostrzegł uczestników. Dodał, że choć jest wiele rzeczy niepewnych, to są też pewne: 'paliwa płynne będą głównym źródłem energii jeszcze przez jakiś czas.' Zapytany o potencjał biodiesla oraz paliw roślinnych, pan Bonse-Geuking powiedział: 'Musimy pomyśleć w jaki sposób jest to konkurencyjne rozwiązanie. Ktoś musi za to wszystko zapłacić. Istnieje dla nich mała nisza, ale musimy rozważyć konsekwencje, a niektóre z nich nie są zachęcające.' Peter Dröll był bardziej optymistyczny mówiąc, że gdyby cały proces można było odpowiednio przemyśleć, to można by było przewidzieć kolejny strategiczny program badań w tej dziedzinie. Pojawiły się różne apele o dalsze wsparcie ze strony UE badań dla transportu drogowego. Podczas gdy Ivan Hodac, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Konstruktorów Samochodowych (ACEA), wezwał do włączenia do Siódmego Programu Ramowego UE (7. PR) wyraźnie określonego programu dla transportu drogowego, pan Dröll prosił o zwiększenie finansowania przez UE badań w tym sektorze - budżet UE to jedynie sześć procent publicznych wydatków na B+R (badania i rozwój) w Europie. To mniej niż budżet koncernu Daimler Chrysler. I nawet gdyby budżet UE podwojono, to i tak będzie mniejszy niż połączone budżety firm Daimler Chrysler i Volkswagen.