Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Microsoft ujawnia plany nowej inicjatywy badawczej w Europie

Microsoft ogłosił rozpoczęcie nowej inicjatywy mającej na celu zwiększenie innowacyjności w nauce i informatyce w UE oraz stworzenie sieci elitarnych ośrodków badawczych. Zbiegło się to z wezwaniem Komisarza UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, do zwiększenia finansow...

Microsoft ogłosił rozpoczęcie nowej inicjatywy mającej na celu zwiększenie innowacyjności w nauce i informatyce w UE oraz stworzenie sieci elitarnych ośrodków badawczych. Zbiegło się to z wezwaniem Komisarza UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, do zwiększenia finansowania na badania nad technologiami informacyjnymi. 2 stycznia w Pradze, Prezes Microsoftu - Bill Gates podając do publicznej wiadomości inicjatywę EuroScience wyjaśnił, że jest to wieloletni program mający na celu zwiększenie liczby badań opartych na współpracy dwóch elementów: informatyki i nauk, który głównie skupi się na nowych modelach informatycznych, informatyce oraz inteligentnym otoczeniu. Gates powiedział, że 'zbliżając do siebie technologie komputerowe i nauki ścisłe, inicjatywa EuroScience przyspieszy postęp w kluczowych obszarach takich jak nauki biologiczne, fizyczne, inżynieria i rolnictwo'. Ogłoszenie inicjatywy nastąpiło tego samego dnia, w którym Komisja Europejska oznajmiła ponowne rozpoczęcie programu lizbońskiego, wzywając przy tym Państwa Członkowskie do przyspieszenia rozwoju technologii oraz zwiększenia finansowania badań i rozwoju (B+R), oraz utworzenia unijnego instytutu technologii, który dorównałby Instytutowi Technologii w Massachusetts (MIT) w USA. Istotną częścią programu EuroScience będą inwestycje w sieć europejskich centrów doskonałości związanej z kluczowymi instytutami badawczymi. Podobnie w poprawionym Planie Działań, Komisja zawarła pomysł odtworzenia legendarnego MIT, który 'działałby jako atrakcja dla najlepszych umysłów, pomysłów i firm z całego świata'. Finansowanie pochodziłoby po części ze środków publicznych i prywatnych, a sam instytut miałby oddziały w różnych krajach UE. Dział badań Microsoftu (Microsoft Research) inwestuje w sieć centrów doskonałości związanych z konkretnym obszarem badań. Pierwsza sieć - Centrum Biologii Komputerowej i Systemowej, jest spółką joint venture, w skład której wchodzi rząd Włoch i Uniwersytet w Trento. Jak wyjaśnił Bill Gates, naukowcy w tym centrum będą skupiać się na stworzeniu nowej generacji narzędzi komputerowych, które umożliwią biologom i ekspertom w innych naukach biologicznych lepsze zrozumienie oraz możliwość przewidywania skomplikowanych procesów w systemach biologicznych, co ma doprowadzić do nowego, dogłębnego zrozumienia pochodzenia chorób, stworzenia nowych terapii oraz lepszych szczepionek. Letizia Moratti, włoska Minister Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań powiedziała, że 'Ta inicjatywa będzie wspierać utworzenie nowych dziedzin zbliżonych do siebie badań naukowych'. 'Centrum w Trento ma możliwości zwiększenia wzrostu gospodarczego w regionie Trentino i poza nim, jak również wsparcia tradycyjnych branży, takich jak rolnictwo i nauki rolnicze' dodała Minister. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszone powstanie dodatkowych centrów. Obecnie trwają rozmowy z różnymi instytutami we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Inicjatywa EuroScience jest spółką publiczno-prywatną. W przypadku Uniwersytetu w Trento, rząd włoski wnosi 60 procent budżetu, a Microsoft pozostałą część. Microsoft dostarczy oprogramowanie oraz informatyków. Inicjatywą objęte będą również programy stypendialne, stypendia doktoranckie, nagrody oraz warsztaty. Bill Gates stwierdził, że 'Na uniwersytetach europejskich poziom innowacyjności jest wysoki, a oprogramowanie stało się narzędziem badań. [...] Jesteśmy teraz na ważnym etapie, w którym informatyka oraz oprogramowanie mogą rozwinąć naukę'. Jean-Philippe Courtois - Dyrektor Generalny Microsoftu na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę stwierdził: 'Promując inwestycje, szeroki udział oraz krytyczny postęp w priorytetach badań EuroScience, mamy pewność, że naukowcy, europejski przemysł oraz rząd pomogą - poprzez partnerstwo - rozwinąć pełny potencjał Europy'.

Kraje

Niemcy, Francja, Włochy