Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

7. PR ma odegrać kluczową rolę w strategii bezpieczeństwa UE, twierdzi Verheugen.

Rozwój strategii bezpieczeństwa wspólnego w UE wymaga konkurencyjnego przemysłu obronnego a także innowacyjnych, technologicznie zaawansowanych rozwiązań w tej dziedzinie, powiedział Günter Verheugen, Komisarz UE do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu. Trzeciego lutego w Bruks...

Rozwój strategii bezpieczeństwa wspólnego w UE wymaga konkurencyjnego przemysłu obronnego a także innowacyjnych, technologicznie zaawansowanych rozwiązań w tej dziedzinie, powiedział Günter Verheugen, Komisarz UE do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu. Trzeciego lutego w Brukseli, omawiając nowy plan obronny, Verheugen oznajmił, iż program badań nad bezpieczeństwem, który ma być zrealizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego (7. PR) pomoże sprostać tym wyzwaniom. 'Coraz bardziej potrzebujemy zaawansowanych rozwiązań opracowanych na bazie technologii i aplikacji cywilnych' stwierdził Komisarz. 'W tym zakresie Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem toruje drogę kolejnym programom tego typu badań na dużą skalę pod parasolem Siódmego Programu Ramowego B+R [Badania i Rozwój]' dodał. Według Komisarza w nowej walce z terroryzmem, która stała się priorytetem dla wszystkich Państw Członkowskich, potrzebna jest kompletna strategia z szerokim wachlarzem środków. Włączymy tu wspieranie bazy przemysłowej niezbędnej do zapewnienia odpowiednich systemów bezpieczeństwa, wyposażenie militarne a także zdolności do cywilnego zarządzania kryzysowego. Przemysł obronny tradycyjnie nie korzystał ze wsparcia polityki europejskiej, powiedział Verheugen. Komisja jest jednak przekonana, że nowa Europejska Agencja Obrony przyczyni się do w wzmocnienia konkurencyjności tego przemysłu w Europie. Programy przestrzenne, a zwłaszcza program Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa - GMES, także odegrają na tym polu istotną rolę. Wierzymy, że GMES, który ma być przyjęty w 2008, zagwarantuje dostarczanie informacji niezbędnych dla uniknięcia zagrożeń i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, oświadczył Verheugen. 'Zatem wykorzystanie współpracy cywilno-wojskowej jest problemem kluczowym w nowym kontekście bezpieczeństwa. Europa potrzebuje wzmożonych badań i rozwoju inwestycji nie tylko dla obrony i bezpieczeństwa, ale także w technologiach cywilnych, które natomiast mogą znaleźć także tutaj przyszłe zastosowanie. Pejzaż europejskiego przemysłu obronnego wskazuje nam, że zasadą stało się zróżnicowanie i wykorzystanie współdziałania w technologiach podwójnego zastosowania.' Komisarz podkreślił, że do przedsiębiorstw należy decyzja, czy inwestować w badania i rozwój, szkolić pracowników, wprowadzać nowe produkty. Dodał, iż obecnie Komisja bada ocenę wpływów, tak aby opracować ramowe działania wspierające rozwój biznesu na tym polu. Veheugen wierzy, że pomimo, iż UE nigdy nie zdoła przeznaczyć takiego budżetu na cele obronne jak Stany Zjednoczone, to w swej determinacji będzie na tyle silna by wykorzystać większość dostępnych funduszy na rozwój możliwości i potrzebnych technologii. 'To wymaga większej koordynacji i zwiększonej koncentracji na B+R w budżecie europejskim na cele obronne. Transatlantycka przepaść finansowa pozostanie, ale to powinno zmobilizować Europę do szybkich działań, które ograniczą niedociągnięcia i powielenia. Ambicje obronne Europy zmuszają nas do osiągnięcia najwyższych poziomów technologicznych poprzez tworzenie Europejskich centrów doskonałości, gdziekolwiek nie miałyby się znajdować,' stwierdził Verheugen.