European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Niemcy i Rosja usprawniaja wspolprace badawcza

Ministrowie nauki, rosyjski i niemiecki, zadecydowali 7 lutego o usprawnieniu współpracy pomiędzy ich państwami i o strategicznym współdziałaniu w dziedzinie nauki. Niemcy planują alokację 40 milionów euro rocznie w ramach umowy. Fundusze mają pochodzić zarówno bezpośrednio ...

Ministrowie nauki, rosyjski i niemiecki, zadecydowali 7 lutego o usprawnieniu współpracy pomiędzy ich państwami i o strategicznym współdziałaniu w dziedzinie nauki. Niemcy planują alokację 40 milionów euro rocznie w ramach umowy. Fundusze mają pochodzić zarówno bezpośrednio od rządu jak i od organizacji naukowych. Pieniądze będą wykorzystywane do prowadzenia niemiecko-rosyjskich projektów, instytutów badawczych i w handlu. Wspomogą także wymiany naukowe i współpracę między młodymi pracownikami nauki. 'Biorąc pod uwagę obecną bazę współdziałania z Federacją Rosyjską możemy uznać, że jesteśmy w najlepszym punkcie wyjściowym do wzmocnienia dwustronnej współpracy w najważniejszych dla przyszłości dziedzinach,' powiedziała niemiecki Minister Edukacji i Nauki, Edelgard Bulmahn. Rosja jest państwem spoza Unii Europejskiej, z którym Niemcy nawiązały najbardziej intensywnie rozwijającą się dwustronną współpracę na polu badań naukowych. Podpisano około 550 umów o współpracy pomiędzy uniwersytetami a około 10,000 niemieckich i rosyjskich studentów i naukowców kształci się w partnerskim kraju. Główną osią partnerstwa strategicznego będzie zasadnicza współpraca między instytutami badawczymi. Jest to niezbędne do stworzenia bazy dla długoterminowej i efektywnej współpracy, twierdzi Bulmahn. Z tego także powodu w Moskwie rozpocznie działalność biuro Helmholtz Gemeinschaft. 7 lutego sfinalizowano także część umów o współpracy. Są one związane z intensyfikacją współdziałania w badaniach nad laserem, promocją programu badań morskich i polarnych podczas międzynarodowego roku polarnego w 2007 a także przyszłymi priorytetami w technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT).

Kraje

Niemcy, Rosja

Powiązane artykuły