Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Francuscy naukowcy protestuja przeciwko ustawie o badaniach

Francuscy naukowcy 4 lutego znów wyszli na ulice aby zaprotestować przeciwko nowej Ustawie o Reformie Sektora Badań (Research Reform Law - LOPRI), przedstawionej przez rząd 14 stycznia. W demonstracji, zorganizowanej przez ruch 'Ocalmy Badania' i koalicję związków zawodowych...

Francuscy naukowcy 4 lutego znów wyszli na ulice aby zaprotestować przeciwko nowej Ustawie o Reformie Sektora Badań (Research Reform Law - LOPRI), przedstawionej przez rząd 14 stycznia. W demonstracji, zorganizowanej przez ruch 'Ocalmy Badania' i koalicję związków zawodowych zrzeszających pracowników nauki i pracowników szkolnictwa wyższego, wzięło udział tysiące naukowców, którzy przemaszerowali po ulicach Paryża do budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej i Badań. Demonstracje przeszły także przez miasteczka uniwersyteckie w całym kraju. 4 stycznia francuski prezydent Jacques Chirac obiecał ulokować dodatkowy miliard euro w sektorze badań i przyrzekł, że inwestycje przeznaczone na badania naukowe wzrosną o kolejne sześć miliardów w ciągu następnych pięciu lat. Takie posunięcie jest częścią jednej z krajowych inicjatyw, które mają pomóc w realizacji celów Unii Europejskiej, mianowicie - zwiększenia do roku 2010 inwestycji na badania i rozwój (B+R) do trzech procent PKB. Jednakże, według protestujących pieniądze zostaną przeznaczone tylko na badania stosowane. Stąd protest przeciwko procederowi, który postrzegają jako nadmierne zaangażowanie sektora prywatnego. 'Regulacje prawne nie odpowiadają naszym żądaniom. To prawo dla innowacji, nie dla badań podstawowych', mówi Betty Felenbok, biolog z Uniwersytetu Paris-Sud. Naukowcy są też bardzo niezadowoleni z faktu, iż rząd nie wziął pod uwagę 24 wniosków w tej sprawie, przedstawionych przez społeczność naukową. Wnioski są rezultatem konsultacji wewnątrz społeczności i dotyczą reformy francuskiego środowiska naukowego. Kwestie, które poruszono we wnioskach to proces ocen na uniwersytetach i w instytutach badawczych, poziomy dofinansowania, zwiększenie liczby miejsc pracy, warunki pracy i rekrutacja nowych pracowników naukowych. Członkowie ruchu Ocalmy Badania (SLR) znaleźli jednak pozytywne aspekty ustawy. 'Ministrowie w końcu zdecydowali się uznać doktoraty w ramach zbiorowych porozumień, rozpatrzyli problem funduszy socjalnych dla studentów studiów podyplomowych i doktoranckich,' powiedział Alain Trautmann, rzecznik ruchu. 'Uzyskaliśmy także redukcje w administracji, ale to, co osiągnęliśmy jest jeszcze dalekie od pierwotnych założeń. Trautmann wyraził się jasno: ' Nasza walka się nie skończy dopóki rząd nie przedstawi propozycji ustawy, która bardziej odpowiada naszym oczekiwaniom.' W lutym dwóch ministrów związanych z tworzeniem ustawy, François d'Aubert i François Fillon, spotka się z przedstawicielami Komitetu do spraw Inicjatyw i Projektów (Committee on Inititives and Propositions - CIP), związkami zawodowymi a także prywatnymi i publicznymi instytutami badawczymi, aby rozwiązać kontrowersje wokół propozycji ustawy. 9 lutego, w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro Minister do spraw Badań, François d'Aubert, ponownie potwierdził swoją obietnicę dofinansowania sektora badań podstawowych. Powiedział gazecie, ze zrobi wszystko co możliwe, aby rozwiać pogłoski, iż rząd będzie faworyzował innowacje przed badaniami podstawowymi.

Kraje

Francja