European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Społeczeństwo innowacyjne nakreśla priorytety planowanego programu

Konkurencyjność firm i odpowiedni dostęp do środków finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych to dwa najbardziej istotne aspekty przyszłych proponowanych programów ramowych dla konkurencyjności i innowacyjności, wskazane przez respondentów przeprowadzonych przez Komisję k...

Konkurencyjność firm i odpowiedni dostęp do środków finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych to dwa najbardziej istotne aspekty przyszłych proponowanych programów ramowych dla konkurencyjności i innowacyjności, wskazane przez respondentów przeprowadzonych przez Komisję konsultacji w sprawie programu. Program miałby usprawnić i połączyć działania z różnych obszarów polityki - włączając aspekty innowacyjności badawczych programów ramowych, aby uzyskać bardziej wszechstronne i spójne podejście do podejmowanych kwestii. Obok instrumentów mobilizujących innowacje, nie wyłączając technologii środowiskowych, wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, program poszerzyłby odbiór i opanowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), zwiększyłby dostęp średnich i małych przedsiębiorstw (MŚP) do środków finansowania i stymulowałby lepsze warunki ramowe dla biznesu. Do Komisji wpłynęło 186 odpowiedzi, z czego prawie połowa od osób indywidualnych, organizacji handlowych i władz publicznych. Jeżeli chodzi o cztery główne założenia programu to elementem najbardziej docenionym okazało się wspomaganie innowacyjności i zrównoważone wykorzystanie zasobów, kolejnym - ulepszenie dostępu MŚP do środków finansowych, następnie wspieranie reform dla stworzenia lepszego otoczenia biznesowego a na końcu zapewnienie jak najlepszego wykorzystania ICT. Większość respondentów wierzy, że istnieje oczywista czy też znacząca potrzeba interwencji na szczeblu europejskim. Na pytanie, czy potrzebne są także inne środki uzupełniające program i gwarantujące realizację jego celów 56.5 procent uczestników zwróciło uwagę na potrzebę podejmowania odpowiednich działań przez rządy narodowe. Akcje podejmowane przez władze regionalne i na poziomie europejskim zostały także wysoko ocenione. Oprócz zwiększenia konkurencyjności i ułatwienia dostępu do środków finansowych respondenci do bardzo istotnych zaliczyli także przedsięwzięcia wspierające transfer technologii i udoskonalenie usług wspierających MŚP. Około 30 procent uczestników zobowiązało się do dostarczenia Komisji dalszych, bardziej szczegółowych komentarzy związanych z dokumentem konsultacyjnym.

Powiązane artykuły