European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Międzynarodowy raport zachęca przemysł farmaceutyczny do większych inwestycji w nanotechnologię

Według nowego raportu rządy Unii Europejskiej udostępniają spore fundusze na badania w dziedzinie nanotechnologii, natomiast większe przedsiębiorstwa farmaceutyczne inwestują na tym polu bardzo niewiele pieniędzy i zasobów ludzkich. Raport 'dlaczego duże przedsiębiorstwa nie...

Według nowego raportu rządy Unii Europejskiej udostępniają spore fundusze na badania w dziedzinie nanotechnologii, natomiast większe przedsiębiorstwa farmaceutyczne inwestują na tym polu bardzo niewiele pieniędzy i zasobów ludzkich. Raport 'dlaczego duże przedsiębiorstwa nie wykorzystują możliwości jakie niesie nanotechnologia', sporządzony przez Lux Research, informuje, że jeśli inne gałęzie przemysłu przeznaczają środki finansowe na rozwój tego typu technologii, to zaniedbanie inwestycji w tej dziedzinie naraża pierwszorzędne firmy farmaceutyczne na strategiczne ryzyko. 'Nanotechnologia niesie ze sobą wiele możliwości dla farmaceutycznych gigantów, od ulepszonego przekazu istniejących już leków po całkowicie nowe terapie oparte na nanomateriałach' twierdzi Matthew Nordan, wiceprezes Lux Research. 'Ale wielkie firmy farmaceutyczne nie inwestują dziś w nanotechnologię. Jeżeli ten trend będzie się utrzymywał, nanotechnologia wyprze inne środki farmaceutyczne, tak jak zrobiła to biotechnologia, a zatem wielkie firmy farmaceutyczne nie wykorzystają swojej szansy na zysk i pozwolą przejąć pałeczkę nowej konkurencji.' W czasie tak zwanej 'rewolucji biotechnologicznej' większe przedsiębiorstwa farmaceutyczne, by uniknąć wczesnych inwestycji, uzyskały licencje na leki w późniejszej fazie od nowych przedsiębiorstw. Ostatecznie, pod rosnącym naciskiem na kanały dystrybucyjne, europejski przemysł farmaceutyczny zwiększył na przykład swoje wydatki na badania i rozwój (B+R) z 11.2 miliarda euro w 1995 roku do ponad 20 miliardów w roku 2002. Inwestycje te przyszły jednak zbyt późno, aby nowe leki mogły przejść fazę badawczą. Efektem jest spadek liczby nowych środków leczniczych wprowadzonych na rynek. Liczba ta w latach dziewięćdziesiątych wynosiła prawie 40 rocznie a od roku 2000 jest to niewiele ponad 20. Według raportu nanotechnologia mogłaby pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów kanałów dystrybucji w przemyśle farmaceutycznym, poprzez ulepszenie systemów dostaw a także poprawę efektywności rozwijanych i sprzedawanych już leków. Tymczasem wykorzystanie nanomateriałów mogłoby zaowocować nowatorskimi rozwiązaniami terapeutycznymi w formie aktywnych biologicznie implantów. Obecnie, jak wskazuje raport na podstawie wywiadów z ekspertami w dziedzinie nanotechnologii z 33 światowych korporacji, 'wielkie firmy farmaceutyczne przeznaczają średnio 16 pracowników i mniej niż pół procenta ze środków na B+R na badania nanotechnologiczne, podczas gdy zbliżonych rozmiarów firmy elektroniczne i produkcyjne przeznaczają na ten sam cel więcej niż 100 pracowników i więcej niż 8 procent z [ich] budżetu B+R. Kontrastuje to także ze skalą środków finansowych zainwestowanych w nanotechnologię przez niektóre państwa. Potencjał i znaczenie tej technologii zostały już rzeczywiście dostrzeżone przez rządy europejskie. Niemcy udostępniły ostatnimi czasy nowym, innowacyjnym przedsiębiorstwom na działania w dziedzinie 'bionanotechnologii' 50 milionów euro. Jest to część akcji w ramach programu Nanotechnologia dla Zdrowia i Społeczeństwa (NanoforLife, Nanotechnology for Health and Society). Także Francja zwiększyła w 2004 swój budżet na nanonauki i nanotechnologie do 70 milionów rocznie przez kolejne trzy lata. Wielka Brytania zaś zarezerwowała w 2003 na swoją mikro i nanotechnologiczną inicjatywę produkcyjną 90 milionów swojego PKB (130 milionów euro).

Kraje

Niemcy