European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Przemysł leśny przedstawia swoją wizję na 2030 r.

Platformę Technologiczną uruchomiono w trakcie Forum Przemysłów Leśnych (Forest-Based Industries Forum), które odbyło się w Brukseli 15 lutegoRuszyła Platforma Technologiczn. W tym samym dniu ogłoszono podjęcie interregionalnego projektu dotyczącego zarządzania obszarami rolny...

Platformę Technologiczną uruchomiono w trakcie Forum Przemysłów Leśnych (Forest-Based Industries Forum), które odbyło się w Brukseli 15 lutegoRuszyła Platforma Technologiczn. W tym samym dniu ogłoszono podjęcie interregionalnego projektu dotyczącego zarządzania obszarami rolnymi i leśnymi.a skupiająca różnych zainteresowanych przemysłem leśnym wokół wspólnej wizji na 2030. Wizja przedstawia Europę jako kluczowego gracza w ekorozwoju, zwiększającego swoją konkurencyjność poprzez sprzyjanie szerokiemu wykorzystaniu odnawialnych zasobów leśnych i wkład w rozwój społeczny poprzez wprowadzenie bioproduktów najbardziej pożądanych przez klientów. Komisarz UE do spraw Nauki i Badań, Janez Potocnik, z entuzjazmem przyjął wprowadzenie platformy: - 'Przełożenie pomysłów i wiedzy na trwałe rozwiązania, konkurencyjne produkty i innowacyjne zastosowania to nazwa gry we współczesnej ekonomii globalnej. W europejskim sektorze leśnym mamy spory potencjał innowacyjny. Poprzez formowanie przedsięwzięć i inwestycji w dziedzinie B+R [badania i rozwój] na poziomie europejskim, ten właśnie przemysł może stać się technologicznym liderem.' Zasoby leśne stanowią punkt wyjścia dla szerokiej gamy produktów i usług, od mebli i papieru po energię i chemikalia. Dziś UE jest światowym liderem jeżeli chodzi o technologię wykorzystywaną w tym sektorze. Tu wyprodukowano zarówno nowoczesną maszynerię i chemikalia używane w procesach dostaw drewna, jak i wykształcono odpowiednie umiejętności technologiczne potrzebne do zarządzania zasobami leśnymi i tworzenia terenów produkcyjnych. Badania, a zwłaszcza badania podstawowe, są prowadzone przede wszystkim w instytutach i na uniwersytetach. Tym niemniej istnieją przedsiębiorstwa, które inwestują w badania związane bezpośrednio z rozwojem produktu. Sektor pozostaje zatem rozbity. Z tego powodu powołano między innymi Platformę Technologiczną. Wyspecjalizowana grupa koordynująca przygotowała już zarys strategicznych celów, które trzeba osiągnąć, by zrealizować wizję 2030 r. Obejmują one: zwiększenie dostępu i wykorzystania leśnej biomasy; rozwój inteligentnych i wydajnych procesów produkcyjnych; pogłębienie naukowej bazy sektora poprzez wykorzystanie nowo rozwijających się nauk a także ulepszenie kanałów komunikacyjnych ze społeczeństwem i politykami. Platforma zacznie teraz przygotowywać plan działań strategicznych i wdrożeniowy. Platformę Technologiczną uruchomiono w trakcie forum Przemysłówu Leśnychego (Forest-Based Industries Forum) w Brukseli, na którym ogłoszono podjęcie interregionalnego projektu dotyczącego zarządzania obszarami rolnymi i leśnymi. Projekt Robinwood otrzyma siedem milionów euro od Komisji Europejskiej w ramach programu INTERREG III. Partnerzy projektu będą starali się znaleźć sposoby ożywienia zasobów leśnych, sektora drzewnego i ochrony gleby a w dalszej perspektywie rozwiną wykorzystanie biomasy leśnej dla wytworzenia energii. Robinwood obejmuje regiony Ligurii (Włochy), Brandenburgii (Niemcy), MurciiMurcji (Hiszpania), Walii (Wielka Brytania), Pomeranii Pomorza (Polska) oraz Wschodniej Słowacji.