European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Przemysly: farmaceutyczny i biotechnologiczny sa bardziej obiecujace w nowych panstwach czlonkowskich, stwierdza raport

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny rozwija się w szybkim tempie w 'nowych' państwach UE i prezentuje spory potencjał, opiniuje nowy raport. Raport przedstawiony przez Frost & Sullivan wskazuje, że podczas gdy rynek farmaceutyczny w dawnej unijnej piętnastce wzrastał...

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny rozwija się w szybkim tempie w 'nowych' państwach UE i prezentuje spory potencjał, opiniuje nowy raport. Raport przedstawiony przez Frost & Sullivan wskazuje, że podczas gdy rynek farmaceutyczny w dawnej unijnej piętnastce wzrastał o osiem procent rocznie to po powiększeniu Unii wskaźnik wzrostu podniósł się do 16.5 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Raport uznał co prawda, iż sytuacja ta 'oferuje spore możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw farmaceutycznych i biotechnologicznych,' ale ostrzega też, że równoległy import pozostaje problemem. Unijny przemysł opieki zdrowotnej jest drugim największym w świecie, po Stanach Zjednoczonych. Oceniany na około 5.3 miliarda euro rynek farmaceutyczny Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii stanowi około ośmiu procent rynku dawnej piętnastki. Według raportu wkład Polski i Węgier, który wynosi odpowiednio 45 i 23 procent całej wartości rynku farmaceutycznego przyjętych państw wzrósł prawie o 20 procent od roku 1998. W sytuacji, kiedy nowe państwa członkowskie podejmą znaczne, długoterminowe inwestycje, aby osiągnąć poziom zrównoważonych zmian w systemach opieki zdrowotnej i aby sprostać unijnym wymogom, możemy oczekiwać istotnych perspektyw rozwoju regionalnego 'Napędzana przez dwie bliźniacze korzyści, niskie koszty i łatwe pozyskanie pacjentów, nowa UE dysponuje olbrzymim obszarem do prowadzenia eksperymentów klinicznych. Już teraz ogromne wielonarodowe firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych prowadzą testy kliniczne dotyczące rzadkich chorób i chorób właściwych dla ogromnych rynków światowych' odnotowuje raport Frost & Sullivan. 'Koordynację i szybkie ukończenie testów klinicznych w nowej UE przyspieszyły łatwo dostępne, spore i stosunkowo duże populacje pacjentów poddawanych leczeniu, jak i bardziej ustrukturalizowane systemy opieki zdrowotnej. Dodatkową korzyścią okazał się dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry badaczy z niższa skalą płac niż w krajach zachodnich,' podaje raport. Co więcej, według raportu wysokość zarobków za godzinę w krajach Europy Wschodniej szacowana jest na jedną czwartą zarobków w Europie Zachodniej. To pozwoliło uniknąć przedsiębiorstwom farmaceutycznym jednorazowych, najpoważniejszych kosztów: kosztów opóźnienia we wprowadzeniu leku na rynek. Jest to niezwykle znaczące ponieważ opóźnienia prowadzą często do strat rzędu 750.000 euro. Poproszony o wskazanie potencjalnego segmentu wzrostu na nowych rynkach UE dr Raju Adhikari, jeden z autorów raportu stwierdził: 'Odzwierciedlając zmiany obciążenia chorobowego na zachodzie, udział na rynku przeciwzakaźnym spadł, natomiast wzrósł w przypadku kategorii chorób sercowo-naczyniowych, centralnego systemu nerwowego i chorób metabolicznych. Zaznacza się też duży wzrost możliwości dla środków onkologicznych i przeciw astmie, a firmy produkujące dla tych obszarów prawdopodobnie pomyślnie rozwiną się na 'nowych' rynkach UE.' Raport stwierdza jednak, że choć nowe kraje UE mają do zaoferowania atrakcyjne perspektywy dla firm biofarmaceutycznych i biotechnologicznych, tym nie mniej równoległy handel powinien pozostać kluczowym zagadnieniem. Obecnie handel równoległy jest szacowany na 2.8 miliarda euro i ma trwać na takim poziomie przez kolejne pięć lat. Ten proces ma wykazać spadek, kiedy wystarczająco zmniejszą się różnice cenowe we wszystkich krajach EU25.

Kraje

Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja