Skip to main content

Your digital source for medication awareness : “Your health is a choice, choose to know”

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pharmawizard: kompletne usługi opieki zdrowotnej w jednej aplikacji

Na rynku dostępna jest olbrzymia liczba leków oraz ogrom często niezweryfikowanych informacji. Aplikacja mobilna Pharmawizard znacznie ułatwia życie konsumentom i personelowi medycznemu, umożliwiając im uzyskanie dokładnych informacji na temat stosowania leków i opieki zdrowotnej oraz tańszy zakup wyrobów farmaceutycznych.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Zdrowie i medycyna to drugi najczęściej wyszukiwany temat w Internecie. Rynki opieki zdrowotnej są bardzo rozdrobnione i znajdują się pod wpływem różnych lobby, natomiast starzenie się społeczeństwa wywiera presję na już i tak przeciążone usługi zdrowia publicznego. Zapotrzebowanie na informacje dotyczące stosowania leków nigdy nie było większe. W projekcie PW (Your digital source for medication awareness: “Your health is a choice, choose to know”) wykorzystano środki unijne do opracowania szerokiej gamy rozwiązań dla aplikacji mobilnej, które mają na celu dostarczanie informacji zarówno społeczeństwu, jak i podmiotom działającym na rynku opieki zdrowotnej. Obywatele mogą „inteligentnie” wyszukiwać, porównywać i kupować leki, a także nimi zarządzać. Inni użytkownicy końcowi, począwszy od aptek, poprzez szpitale, a skończywszy na producentach farmaceutyków, mogą ocenić potrzeby swoich pacjentów i odpowiednio promować swoje produkty. Bez czarów z Pharmawizard Aplikacja Pharmawizard, obecnie dostępna w języku hiszpańskim i włoskim, dostarcza informacji na temat ponad 19 000 leków i około 1 330 000 parafarmaceutyków w samych tylko Włoszech. „Opracowaliśmy zintegrowane cyfrowe rozwiązanie w zakresie zdrowia, które umożliwia obywatelom lepsze zarządzanie codziennymi kwestiami dotyczącymi zdrowia, w szczególności w odniesieniu do leków i opieki profilaktycznej. Użytkownicy mogą korzystać z projektu w sposób niezawodny i bezproblemowy”, podkreśla Francesco Marcellino, koordynator projektu oraz założyciel i dyrektor generalny DataWizard SRL. Dane obejmują zastosowania leków oraz działania niepożądane, interakcje i objawy. Pomagając wypełnić lukę informacyjną pomiędzy instytucjami publicznymi, specjalistami i pacjentami, aplikacja dostarcza wymaganych informacji w innowacyjny, przyjazny dla użytkownika, spersonalizowany sposób. Do potencjalnych korzyści należy zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną, oszczędności dla rodzin i osób prywatnych, wzrost liczby osób stosujących terapię oraz zapobieganie błędom w stosowaniu leków wynikającym z braku dostępu do oficjalnych informacji medycznych. B2C, B2B i B2B2C Od momentu uruchomienia aplikacji pobrano ją 197 000 razy, a co miesiąc aktywnych jest 53 000 użytkowników. „Istotne jest to, że 16 000 użytkowników korzysta z naszej funkcji zarządzania leczeniem, która pomaga im stosować się do zaleceń lekarza. W pierwszym miesiącu od wprowadzenia PharmaNow na rynek w kwietniu 2018 roku złożono 507 zamówień na leki. Udostępniono też PharmaMemory, grę, dzięki której można poznać ciało, zdrowie i powszechne choroby. Pharmawizard White Label świadczy usługi dla dwóch dużych firm ubezpieczeniowych we Włoszech, największej na świecie firmy doradztwa medycznego i największej we Włoszech sieci domowej pomocy medycznej. Aby zwiększyć zasięg sieci, podpisano umowy partnerskie z wiodącymi firmami farmaceutycznymi i medycznymi na całym świecie. Czas próby podczas opracowywania aplikacji Pharmawizard Jak mówi Marcellino, najtrudniejszym wyzwaniem w projekcie PW było znalezienie sposobu na komercjalizację jego rezultatów. Jego zdaniem kluczem do sukcesu jest stworzenie odpowiedniego modelu biznesowego. „Dzięki temu działaniu programu Horyzont 2020 w zakresie innowacji opracowaliśmy właściwy model biznesowy dla DataWizard SRL, który zapewni nam wyraźnie wytyczoną ścieżkę do rynku i zrównoważonej komercjalizacji”, tłumaczy Marcellino. „Zidentyfikowanie właściwych podmiotów docelowych w dziedzinie cyfrowej opieki zdrowotnej w Europie okazało się bardziej skomplikowane, niż początkowo sądziliśmy”, mówi Marcellino. Dzięki znajomości rynku uczestnicy projektu PW doszli do wniosku, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące polisy zdrowotne mają duże szanse, aby przewodzić cyfrowej rewolucji w ochronie zdrowia. Prawdziwie globalna przyszłość Pharmawizard Obecnie działająca w Hiszpanii i we Włoszech firma przewiduje wejście na rynki w Niemczech, Francji, Portugalii oraz innych krajach UE. W przygotowaniu są nowe funkcje, które pomogą osobom podróżującym za granicę znaleźć leki w innych krajach. Na przykład Włoch podróżujący po Chinach mógłby zwizualizować substancję czynną swojego leku w standardowych mandaryńskich znakach i pokazać je farmaceucie. Podsumowując sukces Pharmawizard, Marcellino podkreśla: „To, co sprawia, że aplikacja Pharmawizard jest naprawdę wyjątkowa, to fakt, że nasze usługi cyfrowe można skalować wykładniczo bez dodatkowych kosztów, co stanowi znaczącą korzyść dla dużych firm, które obsługują miliony klientów. Oferujemy sposób na poprawę wydajności istniejących systemów, a tym samym obniżamy koszty dla pacjentów i firm”.

Słowa kluczowe

PW, Pharmawizard, opieka zdrowotna, aplikacje, urządzenia mobilne, farmaceutyki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania