European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Needs Tailored Interoperable Railway

Article Category

Article available in the following languages:

Dostosowane rozwiązania zwiększające wydajność kolei

Nieco ponad 4% linii kolejowych w UE to „koleje dużych prędkości” (ponad 200 km/h), co oznacza, że ten duży kontynent obsługują głównie tradycyjne linie kolejowe. Ufundowane przez UE konsorcjum ustaliło i opracowało szereg tanich technologii dostosowanych do kolei o małym stopniu wykorzystania, jednak dużym potencjale zwiększenia wydajności.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Projekt NeTIRail-INFRA (Needs Tailored Interoperable Railway) (część programu Horyzont 2020) zajmował się określeniem i opracowaniem infrastruktury i technologii monitorowania rzadziej wykorzystywanych europejskich linii kolejowych. „Choć linie o mniejszym znaczeniu są często pomijalne z ekonomicznego punktu widzenia, może im grozić zamknięcie lub mogą wymagać publicznych dotacji, często stanowią one ważny element publicznych usług transportowych”, wyjaśnia koordynator projektu, dr David Fletcher. Łączą one społeczności i zapewniają dostęp do miejsc pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. Dlatego też głównymi celami projektu było „zrozumienie, które technologie najlepiej się sprawdzą w przypadku różnych typów linii kolejowych”, stwierdza kierownik projektu, dr Jonathan Paragreen w filmie opisującym projekt. „W projekcie wykorzystano następujące typy linii: trasy, na których kursują głównie pociągi towarowe, linie, którymi wiele osób dojeżdża do pracy i szkoły oraz rzadziej wykorzystywane linie, z których korzysta mniej pasażerów niż by mogło”, dodaje. Wszystkie systemy obejmują modernizację kolei Badacze uczestniczący w projekcie przeprowadzili analizę lean instalacji zwrotnicowych w Celje (Słowenia) oraz Kayseri (Turcja). „Celem było zastosowanie technik lean w modernizacji kolei w celu lepszego zrozumienia ich mocnych i słabych stron”, zauważa dr Fletcher. Zalecenia oparte na wynikach tej analizy odnoszą się do ulepszonego planowania i oznaczania elementów w celu dopilnowania, by zadania były wykonywane właściwie już za pierwszym razem. Partnerzy modelowali strefy przenoszenia pomiędzy obciążonymi torami a strukturami takimi jak mosty i tunele, by poznać zalety różnicowania masy podkładów. Zespół zweryfikował symulacje tego innowacyjnego podejścia z pomiarami w strefie przenoszenia w Portugalii. Jak opisano w „Broszurze końcowej” projektu, „wykorzystanie cięższych podkładów w strefie przenoszenia skutkować będzie mniejszym przemieszczaniem [i] osiadaniem”, a tym samym „ograniczy zakres wymaganych prac konserwacyjnych (ubijanie ziemi i rozdrabnianie). Ponadto wydłuża się okres eksploatacji aktywów kolejowych (mniej wymaganych modernizacji)”. W oparciu o dane z branży oraz szerszą literaturę projekt NeTIRail-INFRA opracował prosty schemat, który pomoże osobom zarządzającym infrastrukturą ustalić, który typ smarowania będzie najodpowiedniejszy dla ich linii i ruchu. Można go dostosować do położenia geograficznego i typu linii. Tory i systemy zapewniające optymalną prędkość Projekt NeTIRail-INFRA ocenił stabilność prostego systemu przewodów jezdnych pod kątem wykorzystania na liniach głównych. Choć zgodnie z broszurą jest on powszechniej stosowany w tramwajach, „system przewodów jezdnych okazał się być stabilny w przypadku pojazdów poruszających się z prędkością do 100 km/h”. Dzięki temu może on się okazać odpowiedni dla niektórych rzadziej uczęszczanych linii wykorzystywanych przez osoby dojeżdżające do pracy i szkoły, badanych w tym projekcie. Postępy w odniesieniu do systemu przyspieszenia opartego na maźnicy, wykorzystywanego do monitorowania stanu torów, zaprezentowano dla obecnie eksploatowanego pociągu pasażerskiego w Rumunii. Testowane prędkości wynosiły od 20 do 220 km/h. Testowano też system pod kątem rozpoznanych wad. Okazało się, że sprawdza się on w przypadku metra, kolei tradycyjnych i kolei dużych prędkości. Partnerzy projektu opracowali też i zaprezentowali bardzo tani, samodzielnie zasilający się sprzęt monitorujący wykorzystywany w elektromechanicznych systemach blokujących nadal używanych na rzadziej uczęszczanych liniach. Rozwiązanie to umożliwia przesyłanie, rejestrowanie i centralne monitorowanie określonych aspektów statusu tych systemów. Korzyści gospodarcze i społeczne Partnerzy opracowali internetowe narzędzie wspomagające proces decyzyjny, które obejmuje wszystkie ustalenia poczynione w ramach projektu i umożliwia użytkownikom przeprowadzenie ocen kosztów i korzyści oraz analizy społecznej. „Osoby zarządzające infrastrukturą w całej Europie mogą je wykorzystać, by ocenić, które technologie opracowane w ramach projektu będą najodpowiedniejsze dla zarządzanych przez nie linii kolejowych", stwierdza dr Paragreen. Aby ocenić wpływ innowacji opracowanych w ramach projektu, NeTIRail-INFRA przeprowadził ankietę i przeanalizował informacje zwrotne na temat podróży pasażerów badanymi liniami w Rumunii, Słowenii i Turcji. „Analiza kosztów i korzyści oraz wpływu społecznego potwierdziła korzyści opracowanych innowacji oraz ich dopasowanie do różnych typów linii”, podsumowuje dr Fletcher.

Słowa kluczowe

NeTIRail-INFRA, kolej, strefa przenoszenia, linie kolejowe, duże prędkości, modernizacja kolei, system przewodów jezdnych, przyspieszenie oparte na maźnicy, infrastruktura i monitoring

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania