Skip to main content
European Commission logo print header

CONductive fast Charge system for Electric buses in Public Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy system szybkiego ładowania sprawia, że autobusy elektryczne stają się bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem

Zastąpienie flot autobusów wyposażonych w silniki wysokoprężne pojazdami elektrycznymi stanie się możliwe tylko wtedy, gdy te ostatnie będą mogły konkurować pod względem czasu pracy, wygody, masy całkowitej oraz kosztów zakupu i użytkowania. Firma Heliox opracowała rozwiązanie wszystkich tych problemów w formie nowej technologii umożliwiającej błyskawiczne ładowanie akumulatorów.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Wiele osób z pewnością słyszy nazwę tej firmy po raz pierwszy w życiu, jednak wielu mieszkańców Unii Europejskiej, Chile, Japonii, Singapuru, Indii oraz Nowej Zelandii korzystających często z transportu publicznego miało już okazję przejechać się elektrycznymi autobusami zasilanymi przy pomocy przełomowych rozwiązań do ładowania opracowanych przez jej pracowników. Opracowane dotychczas osiągnięcia to dopiero początek – nowy system szybkiego ładowania opracowany przez firmę Heliox pozwala na naładowanie akumulatora elektrycznego autobusu w ciągu zaledwie 2–5 minut. Stanowi to ogromny skok technologiczny względem dotychczas stosowanych systemów ładowania i równoważenia ogniw, które wymagają podłączenia akumulatora na całą noc i gwarantują ograniczony czas pracy. Szybka ładowarka opracowana przez firmę Heliox oferuje w pełni zautomatyzowany system podłączania i ładowania akumulatorów, który umożliwia uzupełnianie energii w locie, podczas standardowej pracy. Dzięki niedawnemu wprowadzeniu na rynek akumulatorów, które nie wymagają nocnego równoważenia ogniw, możliwość oferowania usług autobusów elektrycznych dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu stała się faktem. „Powolne ładowanie akumulatorów autobusu elektrycznego przez noc powoduje, że pojazd jest w tym czasie całkowicie wyłączony z eksploatacji. Dodatkowo zasięg pojazdu jest uzależniony od pojemności zastosowanego w nim pakietu akumulatorów. Po wyczerpaniu energii zgromadzonej w akumulatorze konieczne jest rozpoczęcie kolejnego czasochłonnego cyklu ładowania”, stwierdza Mark Smidt, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie Heliox. „Jeśli dodamy do tego fakt, że aktualnie akumulator jest zdecydowanie najdroższym i jednym z najcięższych elementów autobusu elektrycznego, a także zajmuje cenne miejsce, które powinno być wykorzystywane przede wszystkim do przewożenia pasażerów, mamy całą listę problemów, które blokują sukces komercyjny takich rozwiązań na dużą skalę”. Aby autobusy elektryczne stały się naprawdę atrakcyjnym rozwiązaniem, powinny mieć porównywalny lub niższy całkowity koszt własności w porównaniu z ich odpowiednikami wyposażonymi w silniki wysokoprężne, a także przewozić co najmniej tyle samo pasażerów bez uszczerbku dla ich wygody. Właśnie taki cel postawiła sobie firma Heliox, kiedy w sierpniu 2016 roku zapoczątkowała projekt CONCEPT (CONductive fast Charge system for Electric buses in Public Transport). Wizja stanowiąca fundament technologii opracowanej przez firmę Heliox mówi, że przyspieszone ładowanie pozwoli w przyszłości na znaczące ograniczenie pojemności akumulatorów zainstalowanych w pojazdach, co umożliwi zmniejszenie masy całkowitej, ograniczenie kosztów, a także zwiększenie dostępnej przestrzeni i czasu pracy. Nowy system może być podłączony zarówno do sieci niskiego, jak i średniego napięcia. Urządzenie jest wyposażone w zoptymalizowany system chłodzenia, który pozwala na wydłużenie czasu pracy, a także obniżenie całkowitego kosztu własności. „Opinie użytkowników są jak dotąd bardzo pozytywne. Rozwiązanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów oryginalnego sprzętu (OEM), a także operatorów sieci transportu publicznego na całym świecie”, twierdzi Smidt. Obecnie projekt zbliża się do końca drugiej fazy. Wsparcie otrzymane przez firmę Heliox w ramach instrumentu dla MŚP programu „Horyzont 2020” umożliwiło przede wszystkim zrealizowanie i zademonstrowanie certyfikowanego, oszczędnego i sprawdzonego systemu, który skutecznie przekonał zainteresowane strony o przydatności i gotowości do wdrożenia. „Obecnie nadal trwają dwa programy pilotażowe, w ramach których chcemy osiągnąć dwa główne cele. Pierwszym z nich jest osiągnięcie pełnej wydajności i niezawodności systemu, czyli dwóch czynników wymaganych przez rynek transportu publicznego. Drugim zaś jest zaprezentowanie i udowodnienie wyników osiąganych przez nasz system zainteresowanym stronom na rynku”, wyjaśnia Smidt. Rozpoczęło się już wprowadzanie nowego systemu na rynek, a firma Heliox oczekuje silnej reakcji rynku w 2019 roku. Firma rozważa także możliwości ekspansji rynkowej nie tylko na terenie Europy, lecz także w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostawy nowego systemu ruszą w drugim kwartale 2019 roku. https://www.heliox-energy.com/

Słowa kluczowe

CONCEPT, Heliox, autobus elektryczny, szybkie ładowanie, akumulator

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania