Skip to main content

European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Od innowacyjnego pomysłu do praktycznego zastosowania: wykorzystanie inteligentnych technologii uprawy roli w rolnictwie

Wspierana przez UE sieć tematyczna Smart-AKIS prezentuje rolnikom, doradcom, badaczom, przedsiębiorcom, brokerom innowacji oraz innym zainteresowanym stronom nowe owoce rozwoju technologicznego.

Żywność i zasoby naturalne

Od komercyjnych inteligentnych technologii upraw (ang. smart farming technologies, SFT), które można wykorzystać już teraz, po innowacyjne pomysły, które nabiorą kształtów w przyszłości – celem projektu Smart-AKIS było poinformowanie o dostępnych możliwościach osób, które mogłyby skorzystać ze stosowania nowych technologii w rolnictwie. Koordynator projektu, profesor Spyros Fountas, wyjaśnia: „Chcemy pomóc europejskiemu rolnictwu w zwiększeniu produktywności oraz bardziej zrównoważonym rozwoju”. Aby to zrealizować, projekt utworzył platformę internetową, która umożliwia badaczom i firmom zaangażowanym w projekt udostępnianie artykułów naukowych, produktów komercyjnych oraz projektów badawczych. Można uzyskać do nich dostęp poprzez przyjazną dla użytkownika wyszukiwarkę wykorzystującą słowa kluczowe, takie jak rodzaj upraw, wielkość pola itp. „Chcieliśmy mieć pewność, że rolnicy i inne zainteresowane strony mogą łatwo uzyskać dostęp do najnowszej wiedzy na poziomie komercyjnym i naukowym”, mówi prof. Fountas. Platformę elektroniczną projektu Smart-AKIS uruchomiono we współpracy z doradcami z rolniczego europejskiego partnerstwo innowacyjnego (ang. European Innovation Partnership, EIP). „Z ogromną przyjemnością włączyliśmy ich do współpracy, jako że umożliwiło nam to integrację z powszechnymi standardami EIP-Agri. Dziewięćdziesiąt naszych streszczeń dotyczących praktyki (są to krótkie i jasne teksty skierowane do rolników i innych użytkowników końcowych inteligentnych technologii) jest teraz dostępnych na platformie EIP-Agri”. Jednak działalność projektu nie ogranicza się do Internetu. Twórcy zorganizowali trzy regionalne warsztaty na temat innowacji w siedmiu krajach (Hiszpania, Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Serbia i Grecja), a także dwa międzynarodowe warsztaty na temat innowacji. „Zorganizowaliśmy je w Hiszpanii i Serbii. Naszym celem było usunięcie barier stojących na drodze do wdrożenia istniejących inteligentnych technologii upraw (SFT). Chcieliśmy utworzyć nowe pomysły w ramach projektu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, by poprawić lub zmodyfikować wdrożenie SFT”, wyjaśnia prof. Fountas. Aby dowiedzieć się, jak realizacja wygląda w praktyce, w ramach projektu przeprowadzono ogólnounijną ankietę wśród blisko 300 rolników, a także równoległą ankietę wśród 25 ekspertów. Dotyczyła ona SFT. „Uznaliśmy, że bezpośredni kontakt dodałby ważny aspekt do naszego zrozumienia tematu, tak więc przeprowadziliśmy osobiste rozmowy, by poznać status quo integracji SFT w Europie oraz powody, dla których rolnicy decydują się przyjąć lub odrzucić tę technologię”. Ankieta przeprowadzona wśród potencjalnych użytkowników końcowych oraz twórców umożliwiła uczestnikom projektu przeanalizowanie społeczno-gospodarczych aspektów, które wpływają na rozwój innowacji w sektorze SFT. To był trudny projekt obejmujący wielu interesariuszy, liczne platformy oraz kilka dużych konferencji. Mimo to prof. Fountas z przekonaniem stwierdził, że wszystkie wysiłki się opłaciły: „uważamy, że Smart-AKIS osiągnął sukces w zakresie mobilizacji ludzi w UE, zwiększając świadomość na temat faktu, że SFT nie jest tak popularne jak powinno być. Odkryliśmy jednak, że jest to kwestia motywacji, zaś ta motywacja wywodzi się z wiedzy na temat dostępnych opcji. Właśnie dlatego sądzę, że osiągnęliśmy to, co zaplanowaliśmy”. Z pewnością dobrze byłoby uzyskać więcej informacji. Bardzo dużo osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu, co świadczy o poziomie zainteresowania tematem. Prof. Fountas uważa, że przysłużyły się one do przeprowadzenia wielu interesujących dyskusji i połączyły różne podmioty, często niemające dotąd ze sobą do czynienia. „Dodatkowo nasze zalecenia bardzo interesują ustawodawców w Brukseli i innych krajach. Pomysły, które powstały w ramach projektu, mogą pomóc w prowadzeniu badań i wprowadzaniu innowacji w tej dziedzinie, co będzie korzystne dla rolnictwa w całej UE”.

Słowa kluczowe

Smart-AKIS, inteligentne technologie upraw, rolnictwo precyzyjne, EIP-Agri, europejskie partnerstwo innowacyjne, platforma internetowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania