Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Roboty wyręczają rolników podczas wykonywania powtarzalnych zadań

Badacze zademonstrowali technologie robotyczne, które pomagają w bardziej wydajnym wytwarzaniu produktów o wyższej jakości, przynosząc jednocześnie korzyści dla środowiska i obniżając narażenie rolników na szkodliwe chemikalia.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Na co dzień nie zaprzątamy sobie głowy tym, jaką pracę musi wykonać rolnik, by dany owoc lub warzywo trafiło na nasz talerz. Tymczasem produkcja zdrowych roślin uprawnych wymaga od rolników wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak usuwanie chwastów i prowadzenie oprysków. Czynności te są nie tylko powtarzalne, ale również kosztowne i czasochłonne. Technologie robotyczne mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, uwalniając rolników od żmudnych, szkodliwych dla zdrowia i nieprzyjemnych prac. Mając to na uwadze, badacze z finansowanego ze środków UE projektu ROBS4CROPS pracują nad przyspieszeniem wdrożenia w europejskich gospodarstwach rolnych rozwiązań robotycznych i automatycznych na szeroką skalę. Ich głównym celem jest zwiększenie produktywności, poprawa wydajności i sprzyjanie ekorozwojowi. Rozwiązanie zaproponowane przez badaczy z projektu ROBS4CROPS składa się z platformy robotycznej, która pomaga rolnikom w wykonywaniu wielu zadań i może być stosowana w różnych konfiguracjach. Obecnie trwają badania pilotażowe w Grecji, Hiszpanii, Francji i Niderlandach. „W ramach projektu ROBS4CROPS łączymy specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii i biznesu z praktyczną wiedzą i doświadczeniem rolników. Dzięki ich wiedzy i uwagom możemy udoskonalać nasz system”, mówi Maja Žikić, specjalistka ds. upraw z serbskiej firmy Foodscale Hub, partnera projektu ROBS4CROPS, w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej „Innovation Origins”. „Nasza koncepcja opiera się na połączonych siłach wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu wartości”.

Propozycja dwóch rozwiązań

Projekt dostarczy rolnikom dwa różne rozwiązania związane z automatyzacją procesów. Rozwiązanie w pełni automatyczne zakłada prowadzenie oprysków i usuwanie chwastów w sposób całkowicie autonomiczny przez roboty. Rozwiązanie częściowo zautomatyzowane wykorzystuje traktory wyposażone w inteligentną skrzynkę do automatyzacji procesów. „Obie platformy zostaną dodatkowo wyposażone w szereg inteligentnych rozszerzeń na potrzeby usuwania chwastów i prowadzenia oprysków”, wyjaśnia Žikić. „Naszym celem jest uwolnienie rolników od powtarzalnych zadań wykonywanych w różnych warunkach, od sadów po winnice”. Rozwiązania ROBS4CROPS są testowane w różnych obszarach. We Francji robot Ceol należący do partnera projektu ROBS4CROPS, firmy Agreenculture, zastępuje człowieka przy zwalczaniu chwastów w winnicach położonych w Dolinie Loary, zmniejszając przy tym koszty pracy i ograniczając liczbę zabiegów odchwaszczania i zużycie chemikaliów w sezonie. Rozwiązuje on tym samym wiele problemów związanych z mechanicznym zwalczaniem chwastów w produkcji warzyw. Prowadzenie sezonowych oprysków winnic, w których uprawia się gatunki stołowe winogron, również niesie ze sobą szereg wyzwań, takich jak częste stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, wysokie koszty pracy i niedobór pracowników. W badaniu pilotażowym prowadzonym w Grecji wyzwania te próbuje się rozwiązać za pomocą robota Ceol, unowocześnionego traktora i opryskiwacza modelowego ASM produkcji hiszpańskiej firmy Teyme, również będącej partnerem projektu. Zarówno traktor, jak i robot Ceol są stosowane w ramach jednego opryskiwacza. Takie rozwiązanie ma pomóc badaczom w porównaniu obu platform i wysunięciu przydatnych wniosków na temat ich wydajności w pagórkowatych rejonach Grecji, gdzie odbywają się testy. Dzięki zautomatyzowaniu oprysków sadów w Katalonii przy pomocy nowoczesnego traktora wyposażonego w inteligentną skrzynkę firmy Agreenculture oraz modelowego opryskiwacza EOLO firmy Teyme zespół projektu ROBS4CROPS chce ograniczyć wykorzystanie chemikaliów i zmniejszyć nakłady pracy. Z kolei badania pilotażowe prowadzone w Niderlandach dotyczą płodozmianu w uprawie ziemniaka. Badacze sprawdzą wydajność robota o nazwie Robotti, należącego do partnera projektu firmy AgroIntelli, oraz inteligentnego odchwaszczacza wyposażonego w kamerę na przykładzie kilku zadań, w tym wczesnego siewu, odchwaszczania, hillingu i zbiorów. „Roboty mogą odciążyć rolników i wyręczyć ich przy wykonywaniu codziennych zadań. Wykorzystanie robotów do pracy na polu oznacza więcej czasu na zadania, które przekładają się na większą wartość, na przykład analizę produkcji”, zauważa Žikić. Dlatego rozwiązania ROBS4CROPS (Roboty na rzecz ochrony upraw) mogą przynieść wyższą jakość produktów, pozostawiając przy tym mniejszy ślad węglowy i chroniąc ludzi przed działaniem chemikaliów. Więcej informacji: strona projektu ROBS4CROPS

Słowa kluczowe

ROBS4CROPS, rolnik, zwalczanie chwastów, opryski, robot, chemikalia, roślina uprawna

Powiązane artykuły