European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A revolutionary quality indicator platform for the food industry

Article Category

Article available in the following languages:

Intuicyjny wskaźnik świeżości pomaga konsumentom ograniczać ilość wyrzucanego jedzenia

Opracowany w ramach finansowanego przez UE projektu MultiSens innowacyjny wskaźnik świeżości może zostać zintegrowany bezpośrednio z opakowaniami produktów spożywczych.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Każdego roku w samej tylko UE wyrzucanych jest ponad 89 milionów ton żywności. Przeciętnie, europejskie gospodarstwa domowe odpowiadają za 42 % tych odpadów, dlatego wiele inicjatyw pracuje nad ograniczeniem ilości wyrzucanej żywności, koncentrując się na konsumentach. Jedną z takich inicjatyw jest finansowany przez UE projekt MultiSens (A revolutionary quality indicator platform for the food industry), w ramach którego opracowywana jest platforma rewolucyjnego wskaźnika jakości dla przemysłu spożywczego. Wiele spożywczych odpadów wyrzucanych przez konsumentów to po prostu zepsuta żywność, dlatego naukowcy pracujący w projekcie MultiSens tworzą platformę dla inteligentnych opakowań, które będą ostrzegać konsumentów o jakości zawartych w nich produktów. „Choć podjęto kilka prób stworzenia wskaźnika świeżości zdolnego do monitorowania poziomu świeżości danego produktu, żadna z tych inteligentnych etykiet nie jest skierowana do konsumentów”, mówi dr Isabel M. Perez de Vargas Sansalvador, koordynatorka projektu MultiSens i stypendystka programu „Maria Skłodowska-Curie”. „Naszą propozycją jest oryginalny, nieinwazyjny system określania jakości pakowanych mięs”. Łatwy w użyciu wskaźnik świeżości Wskaźnik świeżości projektu MultiSens jest zintegrowany bezpośrednio z opakowaniem produktu spożywczego, gdzie jego czujniki mogą mierzyć poziom dwutlenku węgla (CO2). „Nasze badania umożliwiły korelację poziomu świeżości mięsa ze stężeniem CO2”, wyjaśnia dr Perez de Vargas Sansalvador. „Zmiana poziomu CO2 w czasie przechowywania jest czytelnym wskaźnikiem wzrostu bakterii wewnątrz opakowania lub jego uszkodzenia”. Naukowcy prowadzą doświadczenia nad dwiema różnymi metodami wprowadzenia czujników do opakowania. W jednym z prototypów wskaźnik świeżości przymocowany jest do zewnętrznej strony opakowania, zachowując jednak bezpośredni kontakt z atmosferą wewnątrz opakowania. W drugim prototypie, czujnik wdrukowany jest bezpośrednio w folię zamykającą opakowanie. Oba modele są obsługiwane przez przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną. „Robiąc zdjęcie czujnika, konsumenci niezwłocznie dowiadują się o jakości mięsa, co umożliwia im bieżące podjęcie decyzji o zakupie”, mówi dr Perez de Vargas Sansalvador. „A będąc już w domu, mogą nadal korzystać z aplikacji i sprawdzać poziom świeżości mięsa w dowolnym momencie”. Badacze pracują teraz nad czujnikami zdolnymi wykrywać amoniak i siarkowodór. Obecnie czujniki MultiSens dostępne są tylko dla produktów z mięsa wieprzowego, choć ich architektura została stworzona tak, by móc ją zaadaptować do dowolnego rodzaju pakowanych produktów spożywczych. Inspiracja dla europejskiej młodzieży Według dr Perez de Vargas Sansalvador celem jej badania jest nie tylko pomiar jakości pakowanego mięsa, ale także podnoszenie świadomości o tym, w jaki sposób każdy z nas może pomóc ograniczyć ilość wyrzucanej żywności. Wiedząc, że kluczem do ograniczenia wyrzucanej żywności jest przekazanie tej wiedzy dzisiejszej młodzieży, poświęciła ona sporo czasu odwiedzając lokalne szkoły i opowiadając o swoich badaniach. „Uczniowie muszą wiedzieć, dlaczego tak ważne dla naszego świata jest ograniczenie ilości odpadów spożywczych”, mówi. „Jeśli każdy z nas ograniczy ilość wyrzucanej przez siebie żywności, będzie to miało ogromny wpływ na nasze środowisko”.

Słowa kluczowe

MultiSens, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo żywnościowe, odpady spożywcze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania