Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe przypadki ptasiej grypy w Europie

Austria i Niemcy są kolejnymi krajami, które podały ostatnio informacje o wykryciu ptasiej grypy na swoim terytorium; w ten sposób liczba państw członkowskich UE, w których wykryto ptasią grypę, wzrosła do czterech. Wirus ptasiej grypy H5 wykryto w ciałach łabędzi, które pad...

Austria i Niemcy są kolejnymi krajami, które podały ostatnio informacje o wykryciu ptasiej grypy na swoim terytorium; w ten sposób liczba państw członkowskich UE, w których wykryto ptasią grypę, wzrosła do czterech. Wirus ptasiej grypy H5 wykryto w ciałach łabędzi, które padły w Mellach w południowo-wschodniej Austrii oraz na niemieckiej wyspie Rugii na Morzu Bałtyckim. Istnieje podejrzenie, że ptaki zostały zaatakowane przez wysoce zakaźny wirus H5N1, ale wymaga to jeszcze potwierdzenia. Badania prowadzi specjalistyczne laboratorium w Wielkiej Brytanii. Szczep H5N1 wykryto ostatnio we Włoszech, Grecji i w Bułgarii. Kraje w całej Europie po raz kolejny sprawdzają zabezpieczenia przed chorobą drobiu i ptaków lokalnych wśród ostrzeżeń o możliwości rozprzestrzenienia się grypy w najbliższych miesiącach podczas powrotu ptaków wędrownych z Afryki. - Ponieważ wydaje się, że wirus jest całkiem szeroko rozpowszechniony w Afryce, gdzie zimują nasze ptaki wędrowne, można mówić o zagrożeniu dla Europy przewidywanym na wiosnę - powiedział dziennikarzom Samuel Jutzi, dyrektor działu produkcji zwierzęcej i zdrowia zwierząt Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych. Wiele europejskich ptaków zimuje w północnej Nigerii, gdzie wykryto chorobotwórczy szczep H5N1. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na możliwości przeniesienia choroby na ludzi poprzez kontakt z drobiem. Od początku 2003 r. szczep H5N1 spowodował śmierć co najmniej 90 osób, przede wszystkim w Azji Południowo-Wschodniej. W ramach piątego programu ramowego w dziedzinie badań (5. PR) na badania nad ptasią grypą i pandemią grypy wydano około sześć milionów euro. Budżet ten podzielono pomiędzy 22 instytucje i krajowe laboratoria referencyjne w ośmiu krajach europejskich. W ramach 6. PR poszerzono działalność o szereg nowych projektów zapoczątkowanych w sektorze zdrowia ludzi i zwierząt, przy czym wkład UE wzrósł ponad trzykrotnie (16 milionów euro plus finansowanie dwóch dużych sieci doskonałości oraz projektu zintegrowanego). Dotychczas łącznie ponad 120 laboratoriów w 21 krajach europejskich otrzymało w ten sposób fundusze na prowadzenie badań nad grypą w ramach programów ramowych. Na międzynarodowej konferencji podmiotów finansujących, która odbyła się w styczniu w Pekinie w Chinach, UE zadeklarowała przeznaczenie kwoty 200 milionów euro na zwalczanie ptasiej grypy. Podając informację o wkładzie UE Maria Rauch-Kallat, minister zdrowia Austrii, powiedziała również, że Austria wyasygnuje kwotę jednego miliona euro na działania zwalczające ptasią grypę, w szczególności na powołanie i unowocześnienie centrów diagnostyki medycznej dla ludzi i zwierząt w dotkniętych grypą regionach.

Kraje

Austria, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Włochy

Powiązane artykuły