CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Kluczowe przeslania NEST na rzecz sukcesu badan przekraczajacych granice wiedzy

W nowej publikacji zawierającej relacje z przebiegu konferencji dotyczącej programu Komisji Europejskiej "nauka i technologie przyszłości" NEST, która odbyła się w 2005 r., znalazło się siedem kluczowych warunków sukcesu badań przekraczających granice wiedzy. Działanie NEST ...

W nowej publikacji zawierającej relacje z przebiegu konferencji dotyczącej programu Komisji Europejskiej "nauka i technologie przyszłości" NEST, która odbyła się w 2005 r., znalazło się siedem kluczowych warunków sukcesu badań przekraczających granice wiedzy. Działanie NEST zapoczątkowano szóstym programem ramowym (6. PR) i miało ono umożliwić Komisji reagowanie na nowe zagadnienia naukowe w miarę ich pojawiania się. Wiele z tych zadań przejmie Europejska Rada ds. Badań (ERC), która ma rozpocząć prace w momencie uruchomienia 7. PR. Do siedmiu warunków, określonych jako "przesłania ze strony NEST na rzecz sukcesu badań przekraczających granice wiedzy", należą: poszanowanie wolności nauki, nagradzanie naukowców - wynalazców, uwzględnianie małych projektów, działanie na rzecz odpowiedzialności społecznej, naukowa ocena przez niezależnych ekspertów uwzględniająca ryzyko, stosowanie procedur przyjaznych dla użytkownika oraz budowanie zaufania dzięki przejrzystości. Omawiając szerzej warunek "nagradzanie naukowców - wynalazców", autorzy dokumentu wzywają do wspierania pionierskich projektów o "dalekosiężnych celach, rzetelnych pod względem naukowym, które mogą przynieść znaczne efekty z punktu widzenia nauki, gospodarki czy społeczeństwa, nawet jeżeli istnieje ryzyko porażki". Odnośnie pozycji "stosowanie procedur przyjaznych dla użytkownika", autorzy dokumentu zwracają uwagę na znaczenie ograniczenia do minimum wykorzystania zasobów przez wnioskodawców i ekspertów, na przykład poprzez stosowanie systemu weryfikacji na odległość oraz dwustopniowych procedur składania i wyboru wniosków.

Powiązane artykuły