Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Swiatowy dzien zdrowia - donatorzy marnuja okazje do wspierania pokoju

Nowe badania przeprowadzone przez brytyjską Radę ds. Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRC) pokazują jak najwięksi ofiarodawcy świata nie wykorzystują okazji do wspierania pokoju poprzez finansowanie lokalnych systemów ochrony zdrowia na obszarach dotkniętych wojną. Badani...

Nowe badania przeprowadzone przez brytyjską Radę ds. Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRC) pokazują jak najwięksi ofiarodawcy świata nie wykorzystują okazji do wspierania pokoju poprzez finansowanie lokalnych systemów ochrony zdrowia na obszarach dotkniętych wojną. Badania przeprowadzone wspólnie przez London School of Hygiene and Tropical Medicine oraz Uniwersytet Walijski w Aberystwyth, wykazały, że "pandemia HIV/AIDS, głód i zdrowotne konsekwencje wojen i katastrof naturalnych zabijają miliony i są na nie przeznaczane znaczne kwoty w ramach pomocy międzynarodowej i dobroczynności", powiedział profesor Colin McInnes z Uniwersytetu Walijskiego w Aberystwyth. - W naszych badaniach przyjrzeliśmy się zagadnieniu, czy skierowanie bezpośredniej uwagi na zdrowie mogłoby być zamiast tego źródłem potencjalnych korzyści. Zbadaliśmy, czy jest możliwa koncentracja na problematyce zdrowotnej, w celu przyczynienia się do osiągnięcia bezpieczeństwa, a nie tylko reagowanie na zagrożenia - powiedział. W raporcie poddaje się ocenie sposób, w jaki inicjatywy prozdrowotne mogły odciągnąć kraje od konfliktu i wprowadzić w bardziej stabilne środowisko. Udało się zidentyfikować dwa rodzaje wpływu ochrony zdrowia - po pierwsze, poprawiając zdrowotność, co może jest oczywistą konkluzją, a po drugie przyczyniając się do trwałego pokoju, co jest wnioskiem bardziej złożonym, gdyż korzyści różnią się w zależności od kraju i sytuacji. - Szanse na wywarcie pozytywnego wpływu na pokój i bezpieczeństwo są marnowane. Rządy i inne międzynarodowe organizacje dobroczynne muszą to lepiej zrozumieć i stworzyć programy lepiej wykorzystujące powiązania pomiędzy sektorem zdrowia i pokojem - powiedział współautor badania dr Simon Rushton. Przeprowadzanych jest tylko kilka międzynarodowych badań, które biorą pod uwagę możliwe wpływy rozwoju infrastruktury zdrowotnej, szczególnie gdy te struktury ochrony zdrowia nastawione są na brak segregacji, etykę zawodową i prawa człowieka. Do przykładów należy program Światowej Organizacji Zdrowia - "Zdrowie jako most do pokoju" ("Health as a Bridge for Peace") i projekt Uniwersytetu McMaster - "Pokój przez zdrowie" ("Peace through Health"). Organizacja skutecznej ochrony zdrowia jest istotnym sposobem, w jaki słabe rządy mogą zdobywać zaufanie swoich obywateli. W zamian może to im pomóc w legitymizacji władzy - będącej początkiem umowy społecznej pomiędzy obywatelem a państwem. Projekt objął kilka społeczeństw po konflikcie, od Sierra Leone do Chorwacji, Kosowa i Afryki Południowej. W Chorwacji na przykład ponowna integracja populacji serbskiej i etnicznie chorwackiej w warunkach szpitalnych "była w dużym stopniu sukcesem w trakcie przejściowej administracji ONZ i mogłaby posłużyć za model dla innych krajów wychodzących z wojen domowych", podkreśla się w podsumowaniu projektu. W Sierra Leone powojenne inwestycje w sektor ochrony zdrowia nie były powiązane z inicjatywami promującymi pokój i stabilność, i fakt ten mógłby być uznany za zmarnowaną szansę.

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły