Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badacze ustalaja genetyczna przyczyne choroby Alzheimera

Badacze z Flamandzkiego Międzyuczelnianego Instytutu Biotechnologii (VIB) i Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii odkryli, że ilość białka amyloidu w komórkach mózgowych odgrywa kluczową rolę w rozwoju choroby Alzheimera - im większa jest ilość tego białka, tym we wcześniejszym wi...

Badacze z Flamandzkiego Międzyuczelnianego Instytutu Biotechnologii (VIB) i Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii odkryli, że ilość białka amyloidu w komórkach mózgowych odgrywa kluczową rolę w rozwoju choroby Alzheimera - im większa jest ilość tego białka, tym we wcześniejszym wieku może pojawić się otępienie umysłowe. Choroba Alzheimera jest zaburzeniem funkcjonowania pamięci, które dotyka do 70 procent wszystkich pacjentów z demencją. W samej tylko Belgii na tę chorobę cierpi około 100 000 osób. W miarę postępowania choroby komórki mózgowe stopniowo obumierają w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć i wiedzę. Niestety, wszelkie dotychczasowe próby znalezienia recepty lub terapii na chorobę Alzheimera kończyły się niepowodzeniem. Poprzednie badania pokazały związek pomiędzy białkiem amyloidu i rozwojem płytek starczych oraz utratą komórek. Choroba Alzheimera często rozwija się u osób z zespołem Downa - fakt ten wskazuje na to, że do rozwoju choroby przyczynia się ilość białka amyloidu. U osób z zespołem Downa występują trzy kopie genu białka prekursorowego amyloidu i dlatego w ich organizmach wytwarzane jest 150 procent normalnej ilości tego białka. Mając to na względzie, naukowcy z VIB badali kod dziedziczności odpowiedzialny za kontrolowanie ekspresji tego genu i u pacjentów belgijskich i holenderskich poniżej 70. roku życia cierpiących na chorobę Alzheimera odkryli zmiany w aktywatorze zwiększającym ekspresję genów i w tym samym formowanie się białka prekursorowego amyloidu. Ponadto zespół stwierdził związek pomiędzy tymi zmianami i wiekiem, w którym objawy choroby Alzheimera wykrywa się po raz pierwszy: im wyższa ekspresja genów, tym młodszy pacjent. Wyniki badań oznaczają, iż możliwe jest wskazanie osób, poprzez zmierzenie ilości białka prekursorowego amyloidu występującej u danego pacjenta, w przypadku których uwarunkowane genetycznie ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera wzrasta. Badanie było częściowo finansowane ze środków projektu APOPIS w szóstym programie ramowym UE (6. PR).

Kraje

Belgia