Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

WCB prezentuje w rocznym raporcie osiagniecia za 2005 r.

Ziarno, z którego powstało Wspólne Centrum Badawcze (WCB), zostało zasiane, gdy po II wojnie światowej rozpowszechniła się atmosfera współpracy. Proces ten ulegał intensyfikacji aż do Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r., który nie tylko zakończył budowę fundamentów pod późn...

Ziarno, z którego powstało Wspólne Centrum Badawcze (WCB), zostało zasiane, gdy po II wojnie światowej rozpowszechniła się atmosfera współpracy. Proces ten ulegał intensyfikacji aż do Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r., który nie tylko zakończył budowę fundamentów pod późniejszą Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ale również Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W Traktacie ustanawiającym Euratom podkreślano, że organizacja ma prowadzić niezbędne badania wymagane przez Komisję. Ta organizacja badawcza przeistoczyła się w WCB. Roczny raport WCB za 2005 r. przedstawia przegląd przeprowadzonych wybranych kluczowych badań, z których duża część miała charakter przełomowy. Różnorodne ośrodki WCB na terenie całej Europy - ośrodek w Ispra we Włoszech, reaktor w Petten w Holandii, obiekt badawczy w Geel w Belgii oraz Instytut Pierwiastków Transuranowych w Karlsruhe w Niemczech - powstały dzięki darowiznom poczynionym w latach 50-tych i 60-tych. Ośrodek w Sewilli powstał stosunkowo niedawno w 1992 r. WCB rozpoczął dywersyfikację swojej działalności na większą skalę w latach 70-tych, zajmując się znacznie szerszymi zagadnieniami niż badania jądrowe. Obecnie kompetencje WCB sprawiają, że stanowi ono "punkt odniesienia" dla nauki i technologii w UE, służąc państwom członkowskim jako niezależny podmiot. W 2005 r. WCB zatrudniało 1708 podstawowych pracowników i 947 osób pracujących gościnnie. Łącznie wydatki wyniosły 299 mln euro i wydano 1581 publikacji. Niektóre spośród prac WCB łączą się z udziałem w projektach szóstego programu ramowego (6. PR) bądź ich prowadzeniem W 2005 r. WCB zdobyło 55 projektów, co stanowi 53 procent złożonych wniosków. Wydatki Centrum na działalność służącą wsparciu badań wymaganych przez Komisję, a nie objętych programem prac WBC, wyniosły 11 mln euro. Personel WCB pochodzi ze wszystkich zakątków UE, a organizacja jest często stawiana za wzór współpracy UE w najlepszym wydaniu. We wstępie do raportu Komisarz UE ds. Nauki i Badań, Janez Potocnik wyraża swoje zadowolenie "z podejmowanych wysiłków w celu wzmocnienia naukowo-technicznego wsparcia Komisji, Parlamentu Europejskiego i zwiększenia możliwości w zakresie wspierania Rady [...]. Mój cel się nie zmienia. Chcę sprawić, aby europejska nauka była najlepsza i aby najlepsi na świecie naukowcy pracowali na rzecz jej rozwoju dla dobra europejskiej konkurencyjności i dobrobytu. Poprzez program prac, wizyty gościnne naukowców i programy wymiany w połączeniu z naukową wiedzą, posiadanymi obiektami i sieciami, WCB ma swój udział w osiąganiu tego celu." Wśród wyróżniających się wyników uzyskanych w 2005 r. znajduje się opracowanie pierwszego atlasu gleb Europy. WCB było koordynatorem projektu, w którym udział miało ponad 40 krajów. Atlas będzie przydatny do monitorowania niszczenia gleb, zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i oczywiście ochrony gleb traktowanych jako zasób nieodnawialny. Za projekt WCB uzyskało prestiżową nagrodę Golden Sickle podczas międzynarodowych targów branży rolnej i żywnościowej "Agrokomplex". Lista wszystkich projektów WCB realizowanych w 2005 r. byłaby długa, ale wśród nich wyróżnia się system znany jako "afrykańskie obserwatorium na rzecz zrównoważonego rozwoju" (Africa Observatory for Sustainable Development), który będzie zorientowany na poznawanie zmian w środowisku. WCB wspomagało koordynację wysiłków zmierzających do wyeliminowania skutków zarówno tsunami w Azji, jak i katastroficznych trzęsień ziemi w Azji Południowej poprzez zapewnianie wysokiej jakości map i innych umiejętności. W dziedzinie energii odnawialnej, WCB dokonało w Petten otwarcia nowego zakładu doświadczalnego badającego wodór i ogniwa paliwowe. W zakresie bezpieczeństwa nowe metody opracowane przez WCB pomogą w zwalczaniu przemytu materiałów jądrowych, zaś nowe regulacje w przemyśle chemicznym pomogą zarówno w badaniu środków chemicznych, jak opracowywaniu rozwiązań alternatywnych do testów na zwierzętach.

Powiązane artykuły