Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Rozpad komety zarejestrowany przez teleskop Hubble�a

Kosmiczny teleskop Hubble�a, wspólny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz NASA, umożliwił zarejestrowanie niezwykłych zdjęć rozpadającej się komety. Zdjęcia uzyskane z teleskopu ukazują większą liczbę elementów powstałych w wyniku rozpadu komety niż można zobaczy...

Kosmiczny teleskop Hubble�a, wspólny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz NASA, umożliwił zarejestrowanie niezwykłych zdjęć rozpadającej się komety. Zdjęcia uzyskane z teleskopu ukazują większą liczbę elementów powstałych w wyniku rozpadu komety niż można zobaczyć z obserwatoriów naziemnych, co po raz kolejny potwierdza wartość uzyskiwanych dzięki niemu danych. Przyczyną rozpadu komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3 jest jej niewielka odległość od Słońca. Kometa minie Ziemię 12 maja, a 7 czerwca przemknie obok Słońca. Obecnie rozpadła się na kilka fragmentów, poruszających się tym samym kursem. Teleskop Hubble'a umożliwił szczegółową obserwację rozpadu komety. Od jej głównego jądra oddzieliły się fragmenty, które uległy dalszemu rozpadowi, jak np. oddzielony fragment B, który spychany jest coraz niżej w stronę ogona komety i rozpada się podczas ruchu. Najszybciej wyrzucane są najmniejsze elementy. Członek zespołu ESA Philippe Lamy z Laboratoire d'Astrophysique de Marseille we Francji powiedział: �Podczas obserwacji komety prowadzonych pod koniec 2001 r. uznaliśmy, że jej fragmentacja musiała doprowadzić do powstania licznych małych, niewidocznych wówczas fragmentów, co tłumaczyłoby ubytek jej masy. Wynik nowych obserwacji przy użyciu teleskopu Hubble�a stanowi piękne potwierdzenie i ilustrację naszych dotychczasowych odkryć.� Zdjęcia komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3, wchodzącej w orbitę Słońca w okresach mniej więcej pięcioletnich, wskazują na to, że może ona zbliżać się do kresu swego istnienia z uwagi na nasilający się proces fragmentacji. Komety kończą swój żywot z bardzo różnych powodów - rozerwania przez siły grawitacji - co spotkało kometę Shoemaker-Levy 9 podczas okrążania Jowisza w 1992 r., rozrzucenia pod wpływem szybkich obrotów wykonywanych przez jądro, kruszenia w wyniku naprężeń termicznych powodowanych przechodzeniem w pobliżu Słońca lub wybuchu z chwilą uwolnienia się uwięzionych lotnych gazów.

Powiązane artykuły