Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

cordis.europa.eu - nowy adres serwisu CORDIS

9 maja 2006 r., w Dniu Europy, CORDIS - oficjalny serwis informacyjny Unii Europejskiej dotyczący badań i rozwoju - zyskał nową tożsamość europejską dzięki zmianie domeny na nową domenę internetową z rozszerzeniem eu. CORDIS ma zatem nowy URL, czyli adres strony internetowej, ...

9 maja 2006 r., w Dniu Europy, CORDIS - oficjalny serwis informacyjny Unii Europejskiej dotyczący badań i rozwoju - zyskał nową tożsamość europejską dzięki zmianie domeny na nową domenę internetową z rozszerzeniem eu. CORDIS ma zatem nowy URL, czyli adres strony internetowej, podobnie zresztą jak pozostała część portalu Europa i instytucji UE. W 2000 r. w Lizbonie Rada Europejska podjęła decyzję o utworzeniu rozszerzenia .eu, uzupełniającego kody poszczególnych krajów, np. .fr lub .de, jako przejaw znaczenia łączności elektronicznej dla konkurencyjności Europy. Z tego względu stosowanie przez CORDIS, który odgrywa kluczową rolę we wspieraniu badań i innowacji w UE, rozszerzenia .eu w adresie swojej strony głównej jest szczególnie uzasadnione. W znakomitej większości przypadków zmiana adresu jest bardzo prosta. Użytkownicy, którzy w swoich wyszukiwarkach oznaczyli serwisy informacyjne CORDIS jako "ulubione", mogą dokonać ich aktualizacji usuwając z adresu internetowego rozszerzenie ”int”. I tak np. adres cordis.europa.eu/fp7/ wygląda obecnie następująco: cordis.europa.eu/fp7/. Chociaż nie zaleca się zmian "głębokich odnośników" pomiędzy stronami internetowymi, użytkownicy i administratorzy stron korzystający z bezpośrednich odnośników ze swoich stron do poszczególnych stron serwisu CORDIS mogą dokonać aktualizacji w ten sam sposób. Celem umożliwienia użytkownikom aktualizacji odnośników, oznaczeń i ulubionych stron przez okres przejściowy CORDIS będzie nadal dostępny pod adresem z domeną .eu.int. W wyjątkowych przypadkach adres mógł ulec większym zmianom. I tak np. wire.cordis.europa.eu jest teraz dostępny pod adresem cordis.europa.eu/wire/. Domena internetowa najwyższego poziomu .eu została udostępniona 7 kwietnia 2006 r., dlatego teraz każdy obywatel, przedsiębiorstwo lub organizacja w UE będzie mógł uzyskać ogólnoeuropejską tożsamość internetową. Jak dotąd zarejestrowano ponad jeden milion nazw domen.