Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Czy plan D przyspieszy realizację europejskiej agendy i pobudzi badania?

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, przyjął projekt obywatelski, nazwany inicjatywą "Plan D", jako sposób na poczynienie postępów w Europie. Plan D - D oznacza Demokrację, Dialog i Debatę - wprowadzono w październiku 2005 r. po odrzuceniu konstytucji eu...

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, przyjął projekt obywatelski, nazwany inicjatywą "Plan D", jako sposób na poczynienie postępów w Europie. Plan D - D oznacza Demokrację, Dialog i Debatę - wprowadzono w październiku 2005 r. po odrzuceniu konstytucji europejskiej we Francji i Holandii. Został tak zaprojektowany, by można się było dokładnie dowiedzieć, czego obywatele UE oczekują od Unii Europejskiej. Według komunikatu opublikowanego 10 maja badanie ujawniło przepaść pomiędzy "działaniami, które podejmuje Europa a społeczną percepcją roli Europy". "Pragnąc odzyskać zaufanie społeczeństwa, Komisja zaangażuje wszystkie swoje zasoby, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby znaleźć rozwiązanie problemów podniesionych przez obywateli" - czytamy w komunikacie. Jedną z propozycji dotyczących praw i wolności obywatelskich jest "perspektywiczny przegląd jednolitego rynku". W dalszej części komunikatu stwierdza się, że: "Komisja wzywa także do dalszych starań w celu wykorzystania istniejących traktatów i proponuje konkretne inicjatywy mające na celu wzmocnienie partnerstwa, w tym składanie nowych projektów służących ograniczeniu biurokracji oraz poprawę przejrzystości, obejmującą intensywniejsze stosunki z parlamentami krajowymi." Projekty takie mogłyby otworzyć drzwi do "gospodarki opartej na wiedzy" przy poparciu Komisarza ds. Nauki i Badań, Janeza Potočnika. Komisarz Potočnik przyjął postulaty zawarte w raporcie grupy Aho, opublikowanym na początku roku. Zasadniczym punktem raportu jest propozycja otwarcia "prawdziwie" wspólnego rynku, poprzez eliminację biurokracji i niedogodnych różnic prawnych i handlowych pomiędzy państwami członkowskimi, stanowiących bariery dla handlu. Przewodniczący Barroso powiedział w oświadczeniu: "Dzień dzisiejszy jest kamieniem milowym dla kierowanej przeze mnie Komisji. W ciągu ostatnich 18 miesięcy udało nam się rozwiązać wiele kwestii, które tkwiły w martwym punkcie, gdy obejmowałem urząd. Dziś przyjmujemy ambitny umotywowany politycznie program dla obywateli. Wymaga to wspólnych starań zarówno ze strony państw członkowskich, jak i organów UE. Trzeba na nowo pobudzić zaangażowanie w sprawę europejską. Jedynie dobre wyniki mogą wzmocnić społeczne zaufanie dla Europy. Jest to sposób na stworzenie warunków dla osiągnięcia porozumienia instytucjonalnego." Na razie jednak w propozycjach przewodniczącego Barroso brakuje konkretnych rozwiązań. Konstytucja UE pozostanie w najbliższym czasie na uboczu, pomimo pozytywnego bodźca w postaci ratyfikacji konstytucji przez Estonię 9 maja, podczas gdy Komisja dokona przegrupowania i zacznie realizować zalecenia planu D. Pełen zestaw propozycji zostanie podany podczas szczytu przywódców UE w dniach 15-16 czerwca. Dotychczas ogłoszone propozycje to: - perspektywiczny przegląd jednolitego rynku, - strategia na rzecz dostępu i solidarności, równoległa do przeglądu jednolitego rynku. - stworzenie lepszego dostępu dla obywateli UE do ich praw i zwiększenie świadomości na temat tych praw, w tym "karta uprawnień" dla obywateli UE. - ulepszenie procesu decyzyjnego i zwiększenie odpowiedzialności w polityce sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie istniejących możliwości traktatowych. Być może Komisja ma nadzieję, że obywatele UE bardziej pozytywnie spojrzą na infrastrukturę napędzającą gospodarkę opartą na wiedzy, która - przynajmniej teoretycznie - przyniesie korzyści wszystkim.

Powiązane artykuły