Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Rząd brytyjski nagradza innowacje w szkolnictwie wyższym

W dniu 18 maja rząd brytyjski ogłosił najnowszą serię grantów na innowacje, przyznanych instytucjom szkolnictwa wyższego. Jedenaście uniwersytetów otrzyma 52 miliony funtów (76,4 miliona euro). Ta seria grantów jest wyrazem uznania dla innowacji w różnych dziedzinach, w tym ...

W dniu 18 maja rząd brytyjski ogłosił najnowszą serię grantów na innowacje, przyznanych instytucjom szkolnictwa wyższego. Jedenaście uniwersytetów otrzyma 52 miliony funtów (76,4 miliona euro). Ta seria grantów jest wyrazem uznania dla innowacji w różnych dziedzinach, w tym w zwalczaniu wczesnych objawów choroby, zwiększaniu liczby przedsiębiorców i wprowadzaniu brytyjskich sektorów kreatywnych do Chin. Celem grantów jest w szczególności rozwijanie silniejszych powiązań pomiędzy środowiskiem akademickim i przemysłem oraz budowanie silnych przedsiębiorstw zajmujących się transferem technologii. Programy tego rodzaju, istniejące w Wielkiej Brytanii oraz w Finlandii, Szwecji i Danii, wywołują debatę w pozostałej części Europy, która na ogół pozostaje w style za wymienionymi państwami członkowskimi pod względem innowacji i transferu technologii. Wtórując unijnemu komisarzowi ds. badań Janezowi Potočnikowi, brytyjski sekretarz stanu ds. handlu i przemysłu, Alistair Darling, powiedział: - Innowacje i nauka mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Liczby pokazują, że uniwersyteckie przedsiębiorstwa typu spin-out ("odpryskowe") wprowadzone na giełdę papierów wartościowych w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęły wartość ponad 1 miliarda funtów. Dlatego wykorzystywanie bogactwa wiedzy szkolnictwa wyższego i przełożenie jej na faktyczne możliwości gospodarcze jest niezmiernie istotne dla gospodarki brytyjskiej. - Fundusz Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Fund) łączy badania uniwersyteckie z inwestycjami sektora prywatnego i propaguje kulturę przedsiębiorczości w obrębie instytucji szkolnictwa wyższego - kontynuował Darling. Komisarz Potočnik pragnie rozwijać kulturę tego rodzaju, podobnie jak były fiński premier Esko Aho, stojący na czele grupy ekspertów, która w styczniu opublikowała raport na temat europejskiej innowacyjności. - Innowacje mają kluczowe znaczenie dla naszej dobrej koniunktury w przyszłości - dodał Darling. Granty przyznano 11 poniższym instytucjom: - University of Arts, London - 5 milionów funtów, na zwiększenie przewagi konkurencyjnej brytyjskich przemysłów kreatywnych w Chinach i Indiach. -Uniwersytet w Birmingham - 3,612 miliona funtów, na utworzenie brytyjskiego centrum International Innovation Xchange. - University of East Anglia - 4,864 miliona funtów, na projekt Carbon Connections. - University of Essex - 4,632 miliona funtów, na projekt związany ze wspieraniem przedsiębiorczości przez edukację ("Business Edge entrepreneurship through education project"). - Uniwersytet w Leeds - 4,731 miliona funtów, na projekt "White Rose", związany z opracowaniem innowacyjnych strategii w dziedzinie opieki zdrowotnej, opartych na nowych technologiach i na modelu amerykańskim. - Manchester Metropolitan University - 5 milionów funtów, na projekt OMEGA (Opportunities for Meeting the Environmental challenge of Growth in Aviation - Możliwości sprostania wyzwaniom dla środowiska wynikającym z rozwoju lotnictwa). - Oxford Brooks University - 5 milionów funtów, na projekt CommercilaiSE. - Queen Mary University of London - 4,978 miliona funtów, na projekt "Innovation China UK" (finansowanie podlegające określonym kryteriom). - Uniwersytet w Sheffield - 4,792 miliona funtów, na centrum doskonałości w zakresie specjalnie dostosowanego montażu (Centre for Excellence in Customised Assembly), które wprowadzi innowacje do sektorów wytwórczych, wspierając różne dziedziny - od lotnictwa do przemysłu farmaceutycznego. - University College London - 5 milionów funtów, na projekt związany z tworzeniem "zrównoważonych wspólnot" ("Building Sustainable Communities project"). - Uniwersytet w Wolverhampton - 5 milionów funtów, na projekt związany z tworzeniem przedsiębiorstw przez studentów ("Student Placements for Entrepreneurs in Education project"), dzięki któremu powstanie750 nowych przedsiębiorstw w wyniku rozpoznania nowych umiejętności. W ramach obecnej serii finansowania pieniądze zostają skierowane również do 22 "ośrodków wymiany wiedzy", które otrzymują do podziału łącznie ponad 200 milionów funtów. Finansowanie to stanowi wsparcie dla dziesięcioletniego programu "Science and Innovation Framework", przyjętego przez rząd brytyjski. Higher Education Innovation Fund (fundusz na innowacje w szkolnictwie wyższym) przekazuje 75 procent swojego łącznego budżetu na rzecz wszystkich uniwersytetów. O pozostałe 25 procent uniwersytety rywalizują między sobą.

Kraje

Zjednoczone Królestwo