Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja zwiększy przejrzystość doradztwa naukowego w sprawie rybołówstwa

W dniu 19 maja ogłoszono, że posiedzenia Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), rady doradczej ds. rybołówstwa Komisji Europejskiej, mają być jawne. W ramach ćwiczenia pilotażowego, podczas najbliższego posiedzenia pod hasłem "Zróżnicowane pod...

W dniu 19 maja ogłoszono, że posiedzenia Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), rady doradczej ds. rybołówstwa Komisji Europejskiej, mają być jawne. W ramach ćwiczenia pilotażowego, podczas najbliższego posiedzenia pod hasłem "Zróżnicowane podejście do rybołówstwa i nakładu połowowego w planach regeneracji i zarządzania", które ma się odbyć w dniach od 5 do 9 czerwca 2006 r., STECF otworzy swoje podwoje dla przedstawicieli społeczeństwa posiadających status obserwatora. Obserwatorzy będą mieli okazję przysłuchiwać się dyskusjom i mogą być poproszeni o wyrażenie opinii. Podczas posiedzenia omawiana będzie efektywność programów regeneracji zasobów rybnych, w tym wyniki zarządzania nakładami połowowymi, wyładunki, przyłowy i odrzuty połowowe objęte planami regeneracji zasobów. Komentując tę wiadomość, komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej Joe Borg powiedział: - Z zadowoleniem przyjmuję podjęcie tej decyzji przez STECF, ponieważ będzie ona sprzyjać wzmocnieniu współpracy i zaufania między naukowcami i pozostałymi interesariuszami. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju i stosowania bardziej efektywnych metod zarządzania, które pomogą w regeneracji uszczuplonych zasobów. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone tytułem próby. Po dokonaniu oceny wyników, STECF rozważy możliwość dopuszczenia obecności obserwatorów na innych posiedzeniach, na zasadach indywidualnych. STECF, utworzony w 2002 r. na podstawie rozporządzenia UE, regularnie wydaje opinie w sprawach dotyczących ochrony i zarządzania żywymi zasobami wodnymi, z uwzględnieniem aspektów biologicznych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i technicznych. Komisja bierze pod uwagę opinie STECF w trakcie przygotowywania wniosków związanych z zarządzaniem rybołówstwem.