Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Partnerzy projektu konkludują: nowatorska metoda nauczania języka wymaga dalszych badań

Partnerzy projektu FLIC (Foreign Language Acquisition with Instinct of a Child - uczenie się języków obcych z wykorzystaniem dziecięcego instynktu) opublikowali swój końcowy raport, w którym stwierdzają, że ten niezwykły system działa. Jednak sesje FLIC najczęściej nie sprawia...

Partnerzy projektu FLIC (Foreign Language Acquisition with Instinct of a Child - uczenie się języków obcych z wykorzystaniem dziecięcego instynktu) opublikowali swój końcowy raport, w którym stwierdzają, że ten niezwykły system działa. Jednak sesje FLIC najczęściej nie sprawiały uczestnikom przyjemności i wymagana jest zmiana metod nauczania w celu zwiększenia ich atrakcyjności. Potrzebne są również dodatkowe badania dla określenia pełnej skuteczności metody - grupy badawcze były zbyt małe, aby uzyskane rezultaty były wartościowe pod względem statystycznym. Projekt FLIC był finansowany z budżetu piątego programu ramowego (5. PR); jego celem było opracowanie nowych metod nauczania języków obcych na podstawie technik zaprojektowanych dla uczniów dyslektycznych. Partnerzy projektu wywodzą się z Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a koordynatorem była niemiecka mediTECH z Wademark. Pomimo braku zainteresowania, czy nawet niechęci ze strony niektórych uczniów stwierdzono, że metoda FLIC w większym stopniu poszerza znajomość języków obcych niż tradycyjne metody nauczania, i daje "wyraźne dodatkowe korzyści pod względem czynnej znajomości języka", czytamy w raporcie końcowym. Na etapie testów wystąpiły pewne problemy. "Planowaliśmy grupy o liczebności co najmniej 12 osób w każdej grupie w każdym ośrodku, ale musieliśmy zadowolić się grupami sześcioosobowymi w większości ośrodków. Fakt ten znacznie osłabił wartość statystyczną badań, w następstwie czego zaobserwowaliśmy niewiele znaczących rezultatów", piszą autorzy raportu. Ale wyniki potwierdzają skuteczność metody FLIC. Uczniowie korzystają ze słuchawek i słuchają słów lektora, które powtarzają. Głos słychać naprzemiennie raz w jednym, raz w drugim uchu. Głos powtarzającego ucznia jest połączony z głosem lektora, dzięki czemu możliwe jest wychwycenie minimalnych różnic w wymowie. Naukowcy odkryli, że metoda ta prowadzi do znacznych postępów w rozumieniu ze słuchu oraz poprawy obiektywnych ocen kompetencji językowej, tzw. DECEL, w porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania. W trakcie dalszych badań na wydziale psychologii Uniwersytetu w Sheffield przy użyciu elektroencefalogramów (EEG) analizowano sposób, w jaki mózg może przetwarzać informacje. Odkryto, że mózgi uczestników zarejestrowały efekt uczenia języka metodą FLIC. Jednak nie zawsze znajdowało to odzwierciedlenie w wynikach uczestników osiąganych w testach psychologicznych. Zdaniem dr. Laurence'a Vignona z wydziału psychologii Uniwersytetu w Sheffield, może to z kolei zwracać uwagę na istnienie różnych ośrodków neurologicznych biorących udział w rejestrowaniu i przetwarzaniu bodźców dźwiękowych, na poziomie kognitywnym oraz znacznie głębszym. Zasadniczo fakt ten oznacza, że uczenie metodą FLIC dało zauważalne różnice w EEG uczniów, ale że te procesy nie są w pełni zrozumiałe. Co ciekawe, jeden uczestnik "wydawał się znudzony i nie chciał dołożyć potrzebnych starań i wykazać zaangażowania w wykonanie testu", a jego wyniki faktycznie znacznie pogorszyły się w trakcie badań. Jednak nawet u niego odczyty EEG pokazały małą, ale zauważalną poprawę. Ten ostatni dowód jest być może najbardziej istotny dla FLIC. Celem projektu miało być doprowadzenie do tego, aby proces nauki języka przebiegał bez wysiłku. Jeżeli uczeń pomimo swojego braku zainteresowania jest się w stanie czegoś nauczyć, to może być to droga właśnie do tego celu. Członkowie zespołu zgadzają się co do jednego - potrzebne są dalsze badania. "Potrzebujemy więcej uczestników i danych do rejestrowania i analizy, w celu potwierdzenia wagi obserwacji i umożliwienia lepszego zrozumienia danych", czytamy w podsumowaniu dr. Vignona. Autorzy raportu sami przyznają, że "wyniki badań konsekwentnie potwierdzają przewidywania naukowców [...]. Jest to zachęcające biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie ośrodki stosowały FLIC po raz pierwszy i można się spodziewać lepszych rezultatów po określeniu optymalnych metod prezentacji. Wyniki sugerują, że sprzęt stosowany w metodzie FLIC powinien być używany na szerszą skalę."

Kraje

Austria, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły