Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Angela Merkel: kanclerz Niemiec i naukowiec

Tylko dwa państwa w UE mają niższy niż Niemcy odsetek kobiet naukowców zajmujących stanowiska stopnia A. Ironią zatem jest to, że osobą zajmującą najwyższe ze wszystkich stanowisk stopnia A, czyli stanowisko kanclerza Niemiec, jest kobietą, która przed przyjściem do polityki b...

Tylko dwa państwa w UE mają niższy niż Niemcy odsetek kobiet naukowców zajmujących stanowiska stopnia A. Ironią zatem jest to, że osobą zajmującą najwyższe ze wszystkich stanowisk stopnia A, czyli stanowisko kanclerza Niemiec, jest kobietą, która przed przyjściem do polityki była naukowcem. Angela Merkel urodziła się w 1954 r. w Hamburgu, ale jeszcze w tym samym roku zamieszkała w Niemczech Wschodnich będących wtedy częścią bloku sowieckiego. Kanclerz studiowała fizykę na Uniwersytecie w Lipsku, a następnie rozpoczęła studia na Berlińskiej Akademii Nauk, które ukończyła z tytułem doktora chemii fizycznej. Dr Angela Merkel kontynuowała karierę naukową prowadząc badania nad rozpadem cząsteczek węglowodoru i publikując prace naukowe we wschodnioniemieckich pismach naukowych. Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. dr Angela Merkel porzuciła karierę naukowca na rzecz polityki. Po raz pierwszy wybrano ją do parlamentu w roku 1990. Została ministrem ds. kobiet i młodzieży. Następnie kierowała ministerstwem środowiska, ochrony zasobów naturalnych i bezpieczeństwa jądrowego. W 2000 r. została liderem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). W 2005 r. objęła tekę kanclerza Niemiec - jako pierwsza kobieta i naukowiec na tym stanowisku. W 2007 r. pisano o niej jako najsilniejszej kobiecie na świecie. Chociaż nie pracuje już naukowo pozostała oddanym orędownikiem nauki. Ponieważ dr Angela Merkel jest przywódcą największego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i obecnie przewodniczy Radzie Europejskiej, nauka europejska prawdopodobnie może skorzystać z entuzjazmu pani kanclerz dla nauki. "Rząd Niemiec uważa, że nasza przyszłość zależy od społeczeństwa opartego na wiedzy [...]. Dlatego właśnie wspieranie nauki, badań i innowacyjności jest jednym z moich priorytetów" - napisała kanclerz w piśmie "Science" w lipcu 2006 r. Podczas inauguracji Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), która niedawno miała miejsce w Berlinie, kanclerz Merkel mówiła z entuzjazmem i zrozumieniem o nowej inicjatywie przez pełne 25 minut - wyczyn, któremu nie każdy przywódca europejski czy premier byłby gotów sprostać. - Mam nadzieję, że ERBN przełoży nowatorskie badania naukowe prowadzone w państwach członkowskich na naukową "Ligę Mistrzów" [...]. Nasze działania wynikają ze zrozumienia tego, że badania oraz nowe technologie są lokomotywą rozwoju gospodarczego, fundamentem pozwalającym rozwijać gospodarkę wspólnotową, utrzymywać i zwiększać nasz dobrobyt oraz konkurować w skali światowej - powiedziała. Dr Angela Merkel próbuje zachęcić również pozostałe państwa członkowskie Unii do działań w kierunku opracowywania nowych technologii, aby spowolnić zmiany klimatyczne. Chciałaby, aby cele UE dotyczące gazów cieplarnianych były bardziej ambitne i zakładały ograniczenie emisji gazów do 2020 r. o 30 procent, a nie jak obecnie o 20 procent. Prezydencja niemiecka chciałaby również zwiększyć do 20 procent założenia dotyczące odsetka energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Obecny cel wynosi 6,5 procent. Dr Angela Merkel wierzy, że ustanowienie takich celów pozwoliłoby Europie stać się pionierem technologii w energetyce. W międzynarodowy dzień kobiet - jaki byłby lepszy wzorzec dla kobiet naukowców i studentek rozważających karierę naukową?

Kraje

Niemcy