Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg: Mobilność siły roboczej w UE w kontekście rozszerzenia

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej ogłosiła zamówienie dotyczące mobilności siły roboczej w UE w kontekście rozszerzenia oraz funkcjonowania środków przejściowych. Badanie będzie się koncentrowało na aktualnej i przys...

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej ogłosiła zamówienie dotyczące mobilności siły roboczej w UE w kontekście rozszerzenia oraz funkcjonowania środków przejściowych. Badanie będzie się koncentrowało na aktualnej i przyszłej mobilności z 8 państw członkowskich UE (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry) do 15 państw członkowskich UE, z 2 państw członkowskich UE (Bułgaria, Rumunia) do 25 państw członkowskich UE oraz z krajów kandydujących do 27 państw członkowskich UE. Jego podstawowym celem będzie przeprowadzenie oceny funkcjonowania procedury przejściowej, wpływu rozszerzenia oraz wpływu, jaki mobilność pracowników odpowiednio z 8 i z 2 państw członkowskich UE wywiera na gospodarkę, rynki pracy oraz sytuację społeczną w UE, w tym wykonanie ocen dotyczących poszczególnych krajów. Po drugie badanie będzie miało na celu oszacowanie potencjału mobilności z 8 i z 2 państw członkowskich UE oraz z krajów kandydujących.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans EMPL/D/1 Do kontaktów: Radek Maly, kierownik działu Rue Joseph II 27, 5/79 B-1049 Bruksela Punkt kontaktowy: Magdalena Grzegorzewska Tel. +32 2 298 71 78 Faks +32 2 296 91 55 E-mail: magdalena.grzegorzewska@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111345-2007:TEXT:PL:HTML