Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Konkurencyjność produktów z biomasy wobec paliw kopalnych celem projektu UE

Celem niedawno rozpoczętego projektu BIOSYNERGY jest opracowanie i rozwój nowych koncepcji biorafinerii produkujących paliwa uzyskiwane z biomasy, które mogłyby konkurować cenowo z paliwami kopalnymi. Jednym z głównych celów polityki energetycznej UE jest szybsze wprowadzeni...

Celem niedawno rozpoczętego projektu BIOSYNERGY jest opracowanie i rozwój nowych koncepcji biorafinerii produkujących paliwa uzyskiwane z biomasy, które mogłyby konkurować cenowo z paliwami kopalnymi. Jednym z głównych celów polityki energetycznej UE jest szybsze wprowadzenie na rynek biopaliw, tj. wszelkich paliw uzyskiwanych z biomasy (roślin lub obornika). Idealnymi kandydatami do ich produkcji są takie surowce, jak cukier, pszenica i kukurydza. W odróżnieniu od ropy naftowej, węgla i paliw jądrowych, biopaliwa są odnawialnymi źródłami energii przyjaznymi dla środowiska. Jednakże biomasa jako źródło paliw transportowych i w mniejszym stopniu jako źródło energii jest w dalszym ciągu droższa niż tradycyjne zasoby naturalne. W związku z tym, celem czteroletniego projektu BIOSYNERGY, finansowanego przez UE kwotą 13 milionów euro, będzie otwarcie dużej biorafinerii, która będzie w stanie produkować różne rodzaje wysokowartościowych substancji chemicznych i znaczące ilości płynnych paliw transportowych, jak również wykorzystywać powstałą w procesach produkcji energię do ogrzewania i zasilania biorafinerii. Partnerzy projektu przewidują, że w ten sposób produkcja substancji chemicznych podniesie rentowność, podczas gdy paliwa transportowe zastąpią część z paliw kopalnych dostępnych obecnie na rynku. Z kolei ponowne wykorzystanie ciepła i energii pozwoli obniżyć emisję dwutlenku węgla. - Celem BIOSYNERGY jest osiągnięcie stabilnego rozwoju procesu techniczno-ekonomicznego w zakresie zintegrowanej produkcji substancji chemicznych, paliw transportowych i energii, począwszy od prac laboratoryjnych, a skończywszy na zakładach pilotażowych - powiedział koordynator projektu Hans Reith z Centrum Badawczego Energetyki Holandii (ECN). - Projekt będzie miał zasadnicze znaczenie dla utworzenia w przyszłości biorafinerii, które będą w stanie produkować w masowych ilościach substancje chemiczne, paliwa i energię z różnorodnych surowców z biomasy - dodał. Zaawansowane technologie sortowania i przetwarzania posłużą do uzyskiwania biomasy, natomiast połączenie cykli biochemicznych i termochemicznych umożliwi opracowanie najbardziej ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie produkcji bioenergii na dużą skalę. - Aby pomóc w uruchomieniu przyszłej biorafinerii, rozwijamy koncepcje i prowadzimy badania wspierające - powiedział Tony Bridgwater, dyrektor Grupy Badawczej ds. Bioenergii (BERG) przy Uniwersytecie Aston, który jest partnerem w projekcie. W ramach projektu BIOSYNERGY uruchomione zostaną zakłady pilotażowe wykorzystujące najbardziej obiecujące technologie zaprojektowane dla przyszłej biorafinerii frakcji bocznej bioetanolu. Będą one ściśle współpracować z powstającym obecnie w Salamance (Hiszpania) zakładem pilotażowym przetwarzającym lignocelulozę na bioetanol. Uniwersytet Aston będzie również przewodził pracom nad znalezieniem optymalnej sieci zakładów przetwórstwa biomasy na produkty dla biorafinerii w przyszłej europejskiej biogospodarce, jak również pracom w zakresie testowania i charakterystyki biomasy i ligniny w reaktorach do szybkiej pirolizy oraz w zakresie organizacji objazdowej serii prezentacji projektu BIOSYNERGY, której celem będzie rozpowszechnienie uzyskanych wyników.

Kraje

Niderlandy, Zjednoczone Królestwo