Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

Astronomowie powinni interesować się transferem technologii, nie tylko gwiazdami, mówi dyrektor obserwatorium

- Obserwatorium Paryskie może, a nawet powinno radzić sobie lepiej pod względem doskonalenia transferu technologii mającej swoje źródło w jego wynikach badawczych z dziedziny astronomii i astrofizyki, - powiedział Daniel Egret, dyrektor Obserwatorium na spotkaniu w Brukseli, z...

- Obserwatorium Paryskie może, a nawet powinno radzić sobie lepiej pod względem doskonalenia transferu technologii mającej swoje źródło w jego wynikach badawczych z dziedziny astronomii i astrofizyki, - powiedział Daniel Egret, dyrektor Obserwatorium na spotkaniu w Brukseli, zorganizowanym przez Klub Stowarzyszonych Organizacji Badawczych (CLORA). - Główny problem polega na tym, że nie istnieje u nas kultura myślenia w kategoriach potencjalnych innowacji - powiedział dyrektor w rozmowie z serwisem CORDIS Wiadomości. - Jesteśmy bardziej zainteresowani zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy dla samej wiedzy - kontynuował astronom. W związku z tym, choć Obserwatorium Paryskie może pochwalić się wielokrotnym uczestnictwem w europejskich i międzynarodowym wspólnych projektach z dziedziny astronomii, według Daniela Egreta mogłoby jednak lepiej sobie radzić z przenoszeniem swoich wyników badawczych w sferę technologii. To zjawisko jest odbiciem tak zwanego "paradoksu europejskiego", według którego Europa dobrze radzi sobie z badaniami, lecz często nie przekuwa ich w sukces komercyjny. - Musimy organizować warunki promowania kultury transferu wiedzy! Poprzez integrację badań podstawowych i stosowanych, a także wsparcie badań wielodyscyplinarnych, moglibyśmy skorzystać z dużo większej liczby szans, które są nam, Europejczykom, dane jako światowym liderom w dziedzinie astronomii - powiedział. Bo kiedy Europa zaangażuje w to swoją myśl, może odnieść taki sam sukces, jak jej główni konkurenci w dziedzinie przekształcania wiedzy w opłacalne komercyjnie produkty i usługi. Daniel Egret podał przykład projektu Oeil jako pomyślnego przedsięwzięcia typu "spin-off", zrealizowanego przez Obserwatorium. Niestety, mogło ono być przytoczone również jako przykład wyjątku potwierdzającego regułę. Mało brakowało, a projekt byłby utknął w miejscu, ponieważ dla astronomów oznaczał uszczuplenie czasu poświęcanego ich pierwszej prawdziwej pasji - obserwowaniu wszechświata przez ogromny teleskop. Projekt był rezultatem realizowanych przez Obserwatorium badań nad technikami "optyki adaptacyjnej", które mają na celu kompensowanie losowych odchyleń wpadających promieni świetlnych, powodowanych przez turbulencję atmosferyczną, za pomocą odkształcalnych luster. Dzięki połączonym wysiłkom astronomów oraz inżynierów optyków i elektroników, technologia została zastosowana do obserwacji in vivo tkanki siatkówki, wykorzystywanej do wczesnej diagnozy patologii siatkówki w renomowanym Szpitalu Paryskim XV-XX, słynącym ze swojego oddziału okulistycznego. - Ten projekt pokazuje możliwe osiągnięcia, które leżą w naszym zasięgu, kiedy wielodyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą. Problemem, z którym obecnie się borykamy jest to, że nasze oddziały są zbyt mało elastyczne i grzęzną w sztucznych ograniczeniach. Co ciekawe, gdy francuska społeczność naukowa pierwotnie poprosiła Ludwika XIV o utworzenie Królewskiej Akademii Nauk i Obserwatorium Astronomicznego, minister finansów, Jean-Baptiste Colbert, roztoczył wizję polegającą na zintegrowaniu tych dwóch podmiotów w narodowe centrum badań wielodyscyplinarnych. Niestety jego idea nie spotkała się z akceptacją. Więc już w XVII wieku tak zwany "francuski dylemat" niemieszania dyscyplin naukowych istniał w pełnym rozkwicie, biorąc pod uwagę oddzielne funkcjonowanie tych dwóch instytucji. "Dylemat francuski" wraz z "paradoksem europejskim" sugerują, że Francja nie próbuje osiągać rezultatów na miarę swoich możliwości i być może kraj ten powinien powrócić do pierwotnego celu swojego wizjonerskiego ministra finansów, który polegał na dopingowaniu do większej wielodyscyplinarności badań.

Kraje

Francja