European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Roboty mają uczyć niepełnosprawne dzieci, jak się bawić

W nowym projekcie finansowanym ze środków UE roboty służą jako pomoc dla niepełnosprawnych dzieci w nauce zabawy. Gry i zabawy są ważnym elementem dzieciństwa; dzięki zabawie dzieci poznają środowisko fizyczne i społeczne, własne ja i sposób nawiązywania relacji społecznych....

W nowym projekcie finansowanym ze środków UE roboty służą jako pomoc dla niepełnosprawnych dzieci w nauce zabawy. Gry i zabawy są ważnym elementem dzieciństwa; dzięki zabawie dzieci poznają środowisko fizyczne i społeczne, własne ja i sposób nawiązywania relacji społecznych. Dla dzieci z upośledzeniem funkcji poznawczych, niepełnosprawnością rozwojową czy fizyczną zabawa może się jednak okazać trudniejsza. Dysfunkcje te wpływają na zdolność uczenia się i mogą prowadzić do izolacji społecznej. Przedmiotem projektu IROMEC (Interactive Robotic Social mediators as Companions - Interaktywny robot-pośrednik w relacjach społecznych jako towarzysz zabaw) jest badanie możliwości wykorzystania zabawek mechanicznych w procesie uczenia tych dzieci, jak się bawić i jak poprzez zabawę rozwijać trwałe umiejętności społeczne. Roboty będą służyły jako elementy pośredniczące, zachęcając niepełnosprawne dzieci do sprawdzania swych umiejętności zabawy, w tym zabawy indywidualnej i zespołowej. Będą również zachęcać inne dzieci lub osoby dorosłe do uczestnictwa w grach i zabawach. Dr Ben Robins z Uniwersytetu w Hertfordshire - jednego z partnerów projektu - zdobył już doświadczenie w wykorzystaniu robotów do nawiązywania kontaktu z dziećmi autystycznymi oraz rozpoczął próby z robotem o nazwie KASPAR w szkołach. - Pomysł polega na tym, że robot ma być pośrednikiem w kontaktach między ludźmi - wyjaśnił dr Robins. - Widzimy już, że poprzez interakcję z robotem, dzieci, które normalnie nie integrują się z grupą, zaczynają się interesować współdziałaniem z innymi dziećmi i w ogóle z innymi ludźmi. Sądzimy więc, że dzięki naszej pracy roboty będą mogły znaleźć się w salach lekcyjnych i w domach po to, by ułatwić te interakcję. W grupie ośmiu partnerów projektu znajdują się specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, TIK i robotyki. Liczą oni, że do czasu zakończenia trzyletniego projektu uzyskają produkt, który w ciągu dwóch lat będzie gotowy do wejścia na rynek. Projekt otrzymuje finansowanie w wysokości 2,14 miliona euro w ramach obszaru tematycznego "Technologie społeczeństwa informacyjnego" szóstego programu ramowego.