Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Badania ujawniają związek między stosowaniem pestycydów a chorobą Parkinsona

Według badań finansowanych przez UE kontakt z pestycydami i poważne urazy głowy mają związek z chorobą Parkinsona. Praca, opublikowana w czasopiśmie "Occupational and Environmental Medicine" (Medycyna Pracy i Środowiska), została zrealizowana w ramach finansowanego z budżetu...

Według badań finansowanych przez UE kontakt z pestycydami i poważne urazy głowy mają związek z chorobą Parkinsona. Praca, opublikowana w czasopiśmie "Occupational and Environmental Medicine" (Medycyna Pracy i Środowiska), została zrealizowana w ramach finansowanego z budżetu piątego programu ramowego (5.PR) projektu Geoparkinson, który miał na celu zbadanie wzajemnych relacji czynników genetycznych i środowiskowych wywołujących chorobę Parkinsona i choroby pokrewne. Uczeni przeprowadzili ankietę wśród prawie 1000 pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona lub zaburzenia pokrewne, z Włoch, Malty, Szkocji, Szwecji i Rumunii. Uczestników zapytano o narażenie w całym życiu na działanie pestycydów, rozpuszczalników, żelaza, miedzi i manganu, jak również o doświadczenia związane z uderzeniami, które wywołały utratę przytomności oraz o wszelkie przypadki występowania choroby Parkinsona w rodzinie. Badacze przepytali również 2000 osób nie cierpiących na chorobę Parkinsona i porównali ich odpowiedzi z odpowiedziami osób z grupy chorych. Ustalili, że prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Parkinsona osób, które były narażone na działanie małych dawek pestycydów było 1,09 raza większe niż osób nigdy nie narażonych, natomiast u osób narażonych na duże dawki pestycydów prawdopodobieństwo zachorowania było większe 1,39 raza. - Ma to następstwa dla osób stosujących takie środki zawodowo oraz, być może, rekreacyjnie - komentują uczeni. - Potrzebne są dalsze badania, by ustalić, które pestycydy mają związek z tym oddziaływaniem. Badanie ujawniło także powiązanie między urazem głowy a chorobą Parkinsona, mianowicie prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Parkinsona u osób, które zostały raz uderzone do nieprzytomności było 1,28 raza większe niż u osób, które nigdy nie straciły przytomności w wyniku uderzenia. Ponadto ustalono, że u osób często nokautowanych prawdopodobieństwo zachorowania jest 2,56 raza większe. - Te wyniki, jeżeli zostaną potwierdzone, będą miały implikacje dla wszystkich sportów kontaktowych, a zwłaszcza sportów walki, takich jak boks - piszą badacze. Badanie nie dostarczyło natomiast dowodów na powiązanie między kontaktami z rozpuszczalnikami lub metalami a chorobą Parkinsona. Badanie potwierdziło jednakże, że najsilniejszym czynnikiem ryzyka było bliskie spokrewnienie z osobą chorą, choć naukowcy podkreślają, że nie jest jasne, czy ma to związek ze wspólnym środowiskiem, czy też predyspozycją genetyczną. - Nasze badanie dostarczyło ważnych dowodów na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona w wyniku narażenia na kontakty z pestycydami - podsumowują uczeni. - Związek ekspozycja - reakcja sugeruje, że kontakt z pestycydami może być czynnikiem ryzyka mającym charakter przyczynowy i potencjalnie podlegającym zmianom.

Kraje

Włochy, Malta, Rumunia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo