Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania ofert: skala i zakres jako stymulatory Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące skali i zakresu jako stymulatorów Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jednym z podstawowych założeń, na których oparta jest idea Europejskiej Przestrzeni ...

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące skali i zakresu jako stymulatorów Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jednym z podstawowych założeń, na których oparta jest idea Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jest stwierdzenie, że korzyści skali i zakresu mają znaczenie w finansowaniu i prowadzeniu badań naukowych, a zatem koordynacja i współpraca w finansowaniu i prowadzeniu badań naukowych jest korzystna, natomiast rozdrobnienie i rozproszenie przynosi szkody. Luki w odpowiedniej literaturze sprawiają, że założenie to w dużym stopniu pozostaje niepotwierdzone. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest rozpoczęcie wypełniania tych luk i zdobycie większej wiedzy na temat sytuacji i okoliczności, w których korzyści skali i zakresu mają znaczenie. Niniejsze zaproszenie do składania ofert składa się z trzech części: 1) korzyści skali i zakresu w przypadku publicznego wsparcia dla badań i rozwoju w sektorach publicznym i prywatnym; 2) korzyści skali na poziomie projektu badawczego; 3) korzyści skali i zakresu w badaniach naukowych finansowanych na poziomie spółki.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Dyrekcja C Do kontaktów: I. Saragossi Rue de la Loi 200 B-1049 Bruksela Tel. +32-2-295 5517 Faks +32-2-296 4207 Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Do kontaktów: Belmiro Martins Rue de la Loi 200 B-1049 Bruksela Tel. +32-2 296 0006 Faks +32-2 296 2840 E-mail: belmiro.martins@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2007129997:TEXT:PL:HTML