Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy zidentyfikowali cząsteczkę wpływającą na tycie

Naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), niemieckiego Instytutu Żywienia i Uniwersytetu Cincinnati w USA, zidentyfikowali cząsteczkę odpowiedzialną za to, że niektórzy z nas łatwiej niż inni przybierają na wadze. Badania prowadzono w ramach projektu ...

Naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), niemieckiego Instytutu Żywienia i Uniwersytetu Cincinnati w USA, zidentyfikowali cząsteczkę odpowiedzialną za to, że niektórzy z nas łatwiej niż inni przybierają na wadze. Badania prowadzono w ramach projektu DIABESITY, finansowanego w szóstym programie ramowym UE. Dlaczego niektóre osoby, stosując tę samą dietę, tyją bardziej niż inne? Według zespołu kierowanego przez Mathiasa Treiera cząsteczka "Bsx" przynajmniej w części przynosi odpowiedź. Cząsteczka ta wyjaśnia związek pomiędzy spontaniczną aktywnością fizyczną, na przykład wierceniem się podczas pracy przy komputerze, a jedzeniem. Dr Treier wyjaśnia konsekwencje braku cząsteczki Bsx: - Myszy, w których podwzgórzu nie występuje Bsx, są o wiele bardziej leniwe niż normalne myszy. Wykazują zmniejszoną spontaniczną aktywność i rzadziej poszukują pożywienia, co jest związane z aktywnością lokomotoryczną. Bsx reguluje ekspresję NPY i AgRP, hormonów podwzgórza (łączącego systemy nerwowy i endokrynologiczny) stymulujących chęć jedzenia. Kiedy więc myszy są pozbawione Bsx bardzo rzadko szukają pożywienia, nawet jeżeli przez długi okres były głodzone. Odkrycie to sugeruje, że mózg potrzebuje Bsx, aby odbierać i odpowiadać na wysyłane przez ciało sygnały o głodzie. - Cząsteczka Bsx zachowała się u różnych gatunków i prawdopodobnie odgrywa podobną rolę w kontrolowaniu wagi u ludzi - twierdzi Maria Sakkou, członkini zespołu badawczego. - Różnice w Bsx mogą tłumaczyć powody, dla których niektórzy ludzie są z natury bardziej aktywni niż inni, a także mniej podatni na występowanie otyłości spowodowanej sposobem odżywiania. Bsx może okazać się kluczem do zrozumienia, dlaczego ta sama dieta u jednej osoby powoduje otyłość, natomiast na inne nie ma wpływu. Naukowcy są przekonani, że cząsteczka Bsx może być wykorzystana do kontrolowania u ludzi otyłości powodowanej dietą. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Cell Metabolism" w czerwcu 2007 r.

Kraje

Niemcy, Stany Zjednoczone