Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Sarkozy ponawia wyborcze zobowiązanie do promowania badań

Francuski prezydent Nicolas Sarkozy ponowił swoją wyborczą obietnicę zreformowania krajowego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Do priorytetów będzie należało zapewnienie uczelniom wyższym większej autonomii oraz poprawa struktur finansowania badań. Przemawiając w Paryżu ...

Francuski prezydent Nicolas Sarkozy ponowił swoją wyborczą obietnicę zreformowania krajowego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Do priorytetów będzie należało zapewnienie uczelniom wyższym większej autonomii oraz poprawa struktur finansowania badań. Przemawiając w Paryżu na ceremonii ku czci zmarłego francuskiego fizyka i laureata nagrody Nobla Pierre-Gilles'a de Gennes'a, prezydent Sarkozy powiedział, że uczony ten miał wielkie ambicje wobec nauki francuskiej, która posiada wszelkie właściwe "zasoby, kompetencje i talenty", lecz brak jej środków i struktur organizacyjnych potrzebnych do wykorzystania jej całkowitego potencjału. Prezydent obiecał wprowadzić "znaczne reformy", na przykład przyznające uczelniom wyższym większą autonomię w rekrutacji pracowników i zarządzaniu własnymi budżetami oraz poprawiające skuteczność struktur finansowania badań. Jeśli chodzi o finansowanie, w trakcie swojej kampanii wyborczej prezydent Sarkozy zobowiązał się, że od chwili obecnej do roku 2012 rząd francuski przeznaczy dodatkowe fundusze w wysokości 4 miliardów euro - co stanowi wzrost o 25 procent - na bieżące finansowanie publicznych badań i rozwoju (B+R). Nowo mianowana minister szkolnictwa wyższego i badań, Valérie Pécresse, niedawno potwierdziła, że budżet tego sektora wzrośnie rocznie o 1 miliard euro. Te dodatkowe fundusze, powiedział prezydent Sarkozy, przeznaczone będą na wspieranie projektów badawczych ukierunkowanych na wyniki i zapewnienie rygorystycznych standardów oceny. Zorientuje to badania na zastosowania przemysłowe, którym prezydent nadał priorytet. - Musimy zapewnić narzędzia i warunki, szczególnie finansowe i fiskalne, które umożliwią innowacjom wkroczenie do laboratoriów i przyniesienie postępu gospodarczego i społecznego. Prezydent Sarkozy powiedział, że planuje też poprawę warunków pracy i płac naukowców, szczególnie znajdujących się u progu kariery. Wskazał też, że wkrótce przedstawi nowy program edukacyjny dla kraju, w którym nauce nadany zostanie najwyższy priorytet.

Kraje

Francja