Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Podczas konferencji w Hamburgu wytyczono priorytety we wdrażaniu infrastruktury

Naukowcy, decydenci polityczni i inni zainteresowani podkreślili znaczenie infrastruktur badawczych dla przyszłości nauki europejskiej. Zgodnie z wnioskami z Europejskiej Konferencji na temat Infrastruktur Badawczych (ECRI2007), która odbyła się w dniach 5-6 czerwca w Hamburg...

Naukowcy, decydenci polityczni i inni zainteresowani podkreślili znaczenie infrastruktur badawczych dla przyszłości nauki europejskiej. Zgodnie z wnioskami z Europejskiej Konferencji na temat Infrastruktur Badawczych (ECRI2007), która odbyła się w dniach 5-6 czerwca w Hamburgu (Niemcy), "podczas konferencji podkreślono znaczenie infrastruktur badawczych dla stwarzania możliwości, szkolenia naukowców oraz tworzenia i transferu nowej wiedzy". Podczas konferencji powszechnie chwalono europejski plan działania na rzecz infrastruktury badawczej, opublikowany w październiku ub. r. przez Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Delegaci wezwali decydentów do jak najszybszego wdrożenia tego planu. Komisja Europejska otworzyła już linię budżetową dla infrastruktur badawczych w ramach siódmego programu ramowego. - W ramach 7PR Komisja jest zobowiązana do uczestniczenia w powstawaniu nowych projektów tego typu oraz odgrywania roli katalizatora w planowanych negocjacjach, poprzez finansowanie tzw. "etapu przygotowawczego" - stwierdził europejski komisarz ds. badań naukowych Janez Potočnik podczas sesji otwierającej konferencję. Komisja wspiera również prace, które powinny doprowadzić do osiągnięcia porozumień na temat struktur prawnych i struktur zarządzania nowego zaplecza ogólnoeuropejskiego. Delegaci uczestniczący w konferencji również uznali ten temat za priorytetowy. Delegaci wskazali ponadto w wnioskach, że niezbędnym warunkiem wdrożenia planu ESFRI jest opracowanie planów krajowych. Należy także zwrócić uwagę na międzynarodowy aspekt infrastruktur, dlatego delegaci wezwali do zacieśnienia współpracy z partnerami globalnymi w odniesieniu do ich rozwoju. Dobrym przykładem tego rodzaju współpracy, wymienianym kilkakrotnie podczas konferencji, jest ITER - międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy. - Międzynarodowy wymiar reaktora ITER to jednocześnie szansa i wyzwanie - stwierdził zastępca dyrektora naczelnego ITER Carlos Alejaldre, wyjaśniając zalety i wady tak dużego projektu globalnego. Inne zagadnienia, którymi należy się zająć w celu zapewnienia realizacji 35 projektów wskazanych przez ESFRI, to m.in. dostępność wybitnie utalentowanych osób i naukowców, skuteczne zarządzanie finansowe projektami przez łączenie finansowania z różnych źródeł oraz wykorzystywanie e-infrastruktur dla uzyskania optymalnych powiązań. Przed rozpoczęciem konferencji wszczęto projekt rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach (XFEL). Wśród projektów wskazanych przez ESFRI XFEL jest pierwszym, którego realizację udało się rozpocząć.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

10 Grudnia 2008