Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Szczepionki przeciwko ptasiej grypie są bezpieczne, twierdzą eksperci z EFSA

Według ostatniej opinii naukowej, która zostanie opublikowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), programy szczepień z wykorzystaniem leków aktualnie dostępnych na rynku są bezpieczną i skuteczną metodą ochrony drobiu przed wybuchami epidemii wysoce zjad...

Według ostatniej opinii naukowej, która zostanie opublikowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), programy szczepień z wykorzystaniem leków aktualnie dostępnych na rynku są bezpieczną i skuteczną metodą ochrony drobiu przed wybuchami epidemii wysoce zjadliwej grypy ptaków (podtyp H5N1). Od czasu pojawienia się w południowo-wschodniej Azji ptasiej grypy podtypu H5N1, która rozprzestrzeniała się w kierunku zachodnim, metody profilaktyki i kontroli są poddawane bardziej wnikliwej analizie. Kilka stosowanych obecnie w Europie środków nadzoru, takich jak kontrola ruchu zwierząt i ludzi w gospodarstwach, uważa się za pierwszą linię ochrony przed przeniknięciem i rozprzestrzenieniem się choroby wśród drobiu (np. kurczaków i kaczek). Uważa się również, że środki te zmniejszają ryzyko powrotnego przejścia wirusa z drobiu na dzikie ptaki. Natomiast w przypadku zakażenia ptaków, wybija się całe stado lub przeprowadza się ubój selektywny. Jednakże wraz z pojawianiem się kolejnych odkryć naukowych i nowych danych dotyczących szczepionek, są one coraz poważniej traktowane jako środek uzupełniający w kontroli czynnika chorobotwórczego i zapobieganiu jego rozmnażaniu się. W ostatniej opinii naukowej EFSA znalazły się wnioski z badań nad najnowszymi, zatwierdzonymi do sprzedaży szczepionkami przeciwko szczepom H5 i H7 choroby (stosowanymi u drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli), jak również z badań nad laboratoryjnymi metodami testowania, które stosowane są dla celów obserwacji zaszczepionego drobiu. Stwierdzono, że aktualnie zatwierdzone w UE szczepionki dla drobiu (np. kurczaków i kaczek) spełniają odpowiednie standardy jakości i w związku z tym są bezpieczne i skuteczne. Jeśli chodzi o inne gatunki drobiu i ptaków żyjących w niewoli, urząd EFSA stwierdził, że poziom skuteczności obecnie stosowanych szczepionek przeciwko ptasiej grypie jest niedostatecznie dobrze znany i dlatego należy uzyskać dodatkowe dane na temat skuteczności i zdolności wzbudzania odpowiedzi immunologicznej obecnych i przyszłych preparatów. Natomiast w kwestii potencjalnego wpływu szczepienia zwierząt na ludzkie zdrowie, EFSA jest zdania, że stosowanie zatwierdzonych szczepionek jest bezpieczne i nie ma żadnego negatywnego wpływu na spożywane przez ludzi produkty drobiowe. Poza tym, według przedstawicieli EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), gdyby szczepy H5 i H7 w przyszłości stały się na obszarach UE chorobami endemicznymi, podobnie jak ma to miejsce dziś w niektórych częściach Azji, istnieje prawdopodobieństwo, że szczepienia drobiu przyczyniłyby się również do obniżenia możliwości zachorowań ludzi oraz innych zwierząt. Opinia naukowa została wydana na wniosek Komisji Europejskiej. Oczekuje się, że jej wnioski staną się podstawą dalszego rozwoju polityki unijnej w zakresie szczepień przeciwko ptasiej grypie.