Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejska sieć zajmie się wpływem neuronauk na społeczeństwo

Europejska Fundacja Nauki (ESF) uruchomiła nową europejską sieć oferującą możliwość dyskusji nad konsekwencjami najnowszych osiągnięć w dziedzinie neuronauk. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci skala postępu i innowacji w neuronauce - dziedzinie poświęconej badaniom nauko...

Europejska Fundacja Nauki (ESF) uruchomiła nową europejską sieć oferującą możliwość dyskusji nad konsekwencjami najnowszych osiągnięć w dziedzinie neuronauk. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci skala postępu i innowacji w neuronauce - dziedzinie poświęconej badaniom naukowym systemu nerwowego - była bezprecedensowa. Wiele z tych osiągnięć wywiera wpływ na nasze codzienne życie. W sferze edukacji na przykład neuronauka rzuca światło na niektóre procesy nerwowe odpowiedzialne za naukę czytania i pisania. Ta dyscyplina nauki pomaga nam również w lepszym zrozumieniu agresywnych zachowań; odkrycie to może mieć wpływ na sposób traktowania brutalnych przestępców przez system prawny. Jednak pomimo tych postępów, w europejskich środowiskach nauk społecznych oficjalnie niewiele się mówi o etycznych, społecznych i prawnych konsekwencjach osiągnięć w tej eksperymentalnej dziedzinie nauki. Europejska Sieć Neuronauk i Społeczeństwa (ENSN) zamierza zmienić tę sytuację. Celem działania sieci, której budżet wynosi 575 000 euro i która ma funkcjonować w latach 2007-2012, jest zgromadzenie czołowych europejskich naukowców z dziedziny neuronauki i nauk społecznych i umożliwienie im dyskusji na temat obecnego i przyszłego wpływu osiągnięć neuronauk na nasze życie. ENSN umożliwi zainteresowanym stronom połączenie się w wielodyscyplinarną sieć, dzięki której naukowcy zaangażowani w prace związane z neuronaukami będą mogli wymieniać poglądy i rozwijać nowe koncepcje, korzystając z doświadczeń specjalistów z dziedziny psychiatrii, socjologii, antropologii, prawa i etyki medycznej. W okresie funkcjonowania sieci będą organizowane serie warsztatów i konferencji, zarówno w Europie jak i Ameryce Północnej, skupiające przedstawicieli nauk biologicznych i społecznych. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkania te doprowadzą do corocznych publikacji na łamach międzynarodowych czasopism. Sieć zapewni także możliwości wymiany oraz dotacje na podróże dla naukowców reprezentujących te dyscypliny.