Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Finlandia uruchamia program technologiczny dotyczący bezpieczeństwa i zabezpieczeń

Tekes - Fińska Narodowa Agencja Technologiczna - rozpoczęła nowy program w dziedzinie technologii dotyczącej bezpieczeństwa i zabezpieczeń, o budżecie 160 milionów euro. Priorytety programu są zgodne z priorytetami nowego obszaru tematycznego "Bezpieczeństwo" siódmego programu...

Tekes - Fińska Narodowa Agencja Technologiczna - rozpoczęła nowy program w dziedzinie technologii dotyczącej bezpieczeństwa i zabezpieczeń, o budżecie 160 milionów euro. Priorytety programu są zgodne z priorytetami nowego obszaru tematycznego "Bezpieczeństwo" siódmego programu ramowego (7PR). - Finlandia dysponuje mnóstwem doskonałej wiedzy i technologiami, które mogą zostać skomercjalizowane na skalę międzynarodową na rynku bezpieczeństwa i zabezpieczeń - mówi starszy doradca ds. technologii w Tekes, Mikko Moisio. Przez następne siedem lat program będzie finansował badania i rozwój w niezmiernie licznych dziedzinach, od bezpieczeństwa informacji, procesów produkcji przemysłowej oraz transportu i logistyki, po bezpieczeństwo żywności, monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Jeśli chodzi o to, kto ile płaci, Tekes zapewni w sumie 80 milionów euro, a przedsiębiorstwa mają zainwestować pozostałą połowę. Niemniej w pierwszym roku, program koncentrować się będzie na opracowaniu systemów wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych, technologiach bezpieczeństwa i zabezpieczeń związanych z mobilnością towarów i ludzi, metodach oceny ryzyka i opracowaniu modeli biznesowych dla sektora bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Ze względu na szybkie zmiany w dziedzinie zabezpieczeń, program będzie co roku poddawany rewizji. Priorytety naszkicowane w nowym programie odzwierciedlają priorytety programu "Bezpieczeństwo" w 7PR. W sumie na ten obszar tematyczny przeznaczono 1,4 miliarda euro, a obejmie on finansowanie opracowywania rozwiązań technologicznych na rzecz obrony cywilnej, biobezpieczeństwa, ochrony przed przestępczością i terroryzmem, a także technologii, sprzętu, narzędzi i metod ochrony kontroli granicznych Europy, na lądzie i w strefie przybrzeżnej. Z finansowania skorzystają także takie dziedziny, jak "technologie i komunikacja", "koordynacja wsparcia akcji cywilnych, humanitarnych i ratunkowych", "poprawa integracji systemów zabezpieczeń" oraz "wzajemna łączność i interoperacyjność".

Kraje

Finlandia