Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Specjaliści w dziedzinie astrofizyki cząstek opublikowali "plan drogi do gwiazd"

Konsorcjum zrzeszające sieć AStroParticle European Research Area (Europejski Obszar Badawczy Astrofizyki Cząstek - ASPERA) ERA-NET oraz Astroparticle Physics European Coordination (Europejską Koordynację Astrofizyki Cząstek - ApPEC) opublikowało nowy plan działania określający...

Konsorcjum zrzeszające sieć AStroParticle European Research Area (Europejski Obszar Badawczy Astrofizyki Cząstek - ASPERA) ERA-NET oraz Astroparticle Physics European Coordination (Europejską Koordynację Astrofizyki Cząstek - ApPEC) opublikowało nowy plan działania określający wspólną strategię w dziedzinie astrofizyki cząstek. "Plan drogi do gwiazd" podejmuje próbę wypracowania na szczeblu międzynarodowym porozumienia w sprawie przyszłych potrzeb infrastrukturalnych społeczności specjalistów w dziedzinie astrofizyki cząstek. Plan powstał w wyniku analizy dotyczącej przyszłości tej dyscypliny nauki, przeprowadzonej przez ApPEC i ASPERA, przy udziale wszystkich specjalistów w tej dziedzinie. Specjaliści w dziedzinie astrofizyki cząstek poszukują odpowiedzi na takie pytania jak: "Z czego zbudowany jest wszechświat?", "Skąd się biorą promienie kosmiczne?" i "Na czym polega grawitacja?" Dążą również do podniesienia stanu wiedzy o takich zjawiskach jak wybuchy supernowych, gwiazdy neutronowe i czarne dziury. Dzięki szybkiemu postępowi w astrofizyce cząstek doszło do powstania nowych składników infrastruktury badawczej, w tym podziemnych laboratoriów, nowych teleskopów i anten. W połączeniu z nowymi metodami wykrywania umożliwiły one prowadzenie w szerokim zakresie obserwacji cząstek kosmicznych: neutrin, promieni gamma, promieni kosmicznych o najwyższej energii, fal grawitacyjnych i cząsteczek czarnej materii. Plan jest ciągle w powijakach, ale już określono w nim cztery duże elementy infrastruktury przydatne w astrofizyce cząstek: System Teleskopów Czerenkowa (obserwatorium wysokoenergetycznych promieni gamma); detektor bolometryczny przeznaczony do badań kriogenicznych ciemnej materii (EURECA); detektor rozpadu protonów i cząstek neutrino (LAGUNA); oraz teleskop Einsteina - antena nowej generacji do wychwytywania fal grawitacyjnych. Plan określa się jako "pierwszy krok ku koordynacji astrofizyki cząstek na poziomie europejskim". Prof. Stavros Katsanevas, koordynator ASPERA, powiedział: - Po raz pierwszy agencje europejskie uczestniczące w finansowaniu badań w zakresie astrofizyki cząstek skoncentrują się na wspólnie uzgodnionych celach. Podczas warsztatów zaplanowanych na wrzesień w Amsterdamie odbędzie się dyskusja poświęcona określonym w planie elementom infrastruktury. Ponadto uczestnicy konferencji porównają priorytety w dziedzinie astrofizyki cząstek wyznaczone przez europejską społeczność specjalistów z priorytetami badaczy spoza Europy. W sieci ASPERA ERA-NET finansowanej w ramach szóstego programu ramowego UE (6PR) uczestniczą krajowe agencje finansowe z 12 krajów europejskich, odpowiedzialne za astrofizykę cząstek elementarnych, jak również Europejski Ośrodek Badań Jądrowych (CERN). ApPEC powstała w 2001 r. w wyniku podjętej przez sześć europejskich agencji naukowych decyzji o koordynacji działań zmierzających do rozwijania w Europie astrofizyki cząstek.

Powiązane artykuły