Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Technologie energetyczne przedmiotem pierwszych projektów w ramach RSFF

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły pierwszą turę projektów, które otrzymają fundusze w ramach nowego, uruchomionego w tym roku, mechanizmu finansowego podziału ryzyka (RSFF). W sumie 359 mln euro przeznaczono na siedem projektów, z których więks...

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły pierwszą turę projektów, które otrzymają fundusze w ramach nowego, uruchomionego w tym roku, mechanizmu finansowego podziału ryzyka (RSFF). W sumie 359 mln euro przeznaczono na siedem projektów, z których większość dotyczy technologii energii odnawialnych lub wydajności energetycznej. Technologie energii odnawialnych to jeden z celów działalności pożyczkowej EBI w roku 2007. Uruchomiony w czerwcu finansowy mechanizm współdzielenia ryzyka opracowano, by poprawić dostęp do funduszy dla promotorów projektów badawczych i innowacyjnych. Obecnie niepewny i ryzykowny charakter tych inicjatyw utrudnia zdobycie środków finansowych na ich realizację. Program RSFF jest finansowany wspólnie przez Komisję Europejską (przez siódmy program ramowy) i Europejski Bank Inwestycyjny. Zdaniem Komisji i EBI istnieje znaczne zapotrzebowanie na fundusze w różnych sektorach priorytetowych w ramach agendy lizbońskiej, jak również ze strony europejskich platform technologicznych i wspólnych inicjatyw technologicznych. Dwa z projektów wytypowanych do funduszy RSFF dotyczą elektrowni słonecznych w Hiszpanii. Elektrownia słoneczna Andasol, położona około 60 km na południowy wschód od Granady, otrzyma wsparcie w wysokości 120 mln euro. Zbudowana jest ona z pola parabolicznych rynien, wzdłuż których umieszczono próżniowy rurowy kolektor słoneczny. W kolektorze krąży płyn rozgrzewający się do temperatury ponad 400 stopni C. Uzyskane ciepło jest następnie wykorzystywane do produkcji energii w turbinie parowej. Z kolei w elektrowni słonecznej Solucar w pobliżu Sewilli wykorzystuje się inną technologię. Tutaj lustra zajmujące pole wokół wieży ogniskują promienie słoneczne na absorberze znajdującym się na jej szczycie. Elektrownia ta otrzyma fundusze w wysokości 50 mln euro. Z kolei hiszpańska firma Abengoa ma otrzymać od programu RSFF 49 mln euro na projekty w wielu sektorach energii odnawialnych, obejmujących takie źródła energii, jak bioetanol, wodór i ogniwa paliwowe. AVL to austriacka firma wyspecjalizowana w zakresie techniki i technologii, której działalność skoncentrowana jest na silnikach/układach napędowych i związanych z nimi technologiach. Firma ta jest członkiem europejskiej platformy technologicznej w dziedzinie systemów wbudowanych (ARTEMIS). Otrzymana przez AVL pożyczka w wysokości 30 mln euro wesprze rozwój czystych i wydajnych samochodowych układów napędowych. Projekt ten obejmuje również badania nad technologiami paliwa wodorowego i technologiami w dziedzinie energetyki opracowanymi w celu poprawy wydajności energetycznej. Pożyczkę w wysokości 30 mln euro otrzyma również niemiecka firma Eberspächer, która wykorzysta przyznane środki do dalszego rozwoju swoich prac w dziedzinie technologii spalinowych i układów ogrzewania w samochodach i ciężarówkach. Przedmiotem jednego z finansowanych projektów jest biotechnologia. Tutaj hiszpańska firma Zeltia otrzyma 30 mln euro na rozwój i wprowadzenie na rynek potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Ponieważ prace tej firmy dotyczą chorób rzadkich lub tzw. sierocych, trudno jest czasami uzyskać fundusze, co powoduje, że pożyczka w ramach RSFF ma szczególną wartość. Ostatnią pożyczkę otrzyma ośrodek badawczo-innowacyjny dla sektora motoryzacyjnego. W ośrodku tym funkcjonuje plan gwarancyjny, który będzie pomagać dostawcom przemysłu motoryzacyjnego w finansowaniu ich działalności badawczej poprzez leasing zwrotny, czyli sprzedaż firmie Deutsche Leasing, wiodącej w Niemczech firmie leasingowej, praw własności intelektualnej z jednoczesnym zachowaniem prawa do odpłatnego korzystania z nich.

Powiązane artykuły