Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Fińska biochemiczka szefem Europejskiej Fundacji Nauki

Europejska Fundacja Nauki (ESF) mianowała nowego dyrektora naczelnego. Profesor Marja Makarow ma zastąpić dr Johna Marksa. Profesor Makarow będzie pierwszą kobietą, która będzie zajmować najwyższe stanowisko w tej organizacji naukowej z siedzibą w Strasburgu od czasu jej założ...

Europejska Fundacja Nauki (ESF) mianowała nowego dyrektora naczelnego. Profesor Marja Makarow ma zastąpić dr Johna Marksa. Profesor Makarow będzie pierwszą kobietą, która będzie zajmować najwyższe stanowisko w tej organizacji naukowej z siedzibą w Strasburgu od czasu jej założenia w 1974 r. Według ESF profesor Makarow dołącza do organizacji w momencie, gdy europejskie środowisko naukowe znajduje się na rozdrożu, a Europa dostrzega swoje słabości w sferze koordynowania wspólnych działań naukowych. - Rola ESF jest bardziej znacząca niż kiedykolwiek wcześniej; ma ona za zadanie wspieranie krajowych organizacji zajmujących się finansowaniem badań i organizacji prowadzących badania oraz akademii i programów ramowych UE - podkreśla profesor Makarow. - Działając wraz ze środowiskiem naukowym organizacje te w istocie są w stanie wpłynąć na europejski program naukowy. Ich celem musi być wypracowywanie korzyści dla społeczeństwa i ludzkości jakie mogą przynieść badania w formie nowej wiedzy, technologii i interpretacji. Marja Makarow jest naukowcem działającym w dziedzinie wirusologii molekularnej oraz molekularnej biologii komórkowej i od 2000r. pracuje na Uniwersytecie Helsińskim, gdzie zajmuje stanowisko wicerektora ds. badań oraz profesora biochemii i biologii molekularnej. Ponadto ta fińska badaczka przez ostatnie dziesięć lat działała w różnych krajowych i międzyrządowych organizacjach z sektora badawczego. Jest członkiem Fińskiej Narodowej Rady Doradczej ds. Nauki i Technologii, która podlega ministerstwom i parlamentowi fińskiemu. - Jestem pełna entuzjazmu w związku z otrzymaniem możliwości skoncentrowania się w pełni na promowaniu badań oraz ich wpływie na społeczeństwo - powiedziała profesor Makarow. Obecny dyrektor naczelny dr John Marks ustąpi ze stanowiska pod koniec tego roku i ponownie obejmie swoje poprzednie stanowisko dyrektora ESF ds. nauki i strategii. Dr Marks przejął stanowisko po profesorze Bertila Anderssona w kwietniu 2007 r. Europejska Fundacja Nauki zrzesza 75 organizacji członkowskich z 30 krajów europejskich. Jej praca skupia się na koordynowaniu różnych paneuropejskich działań naukowych.

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły