Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Europa powinna uprawiać więcej roślin strączkowych, wynika z unijnego projektu

Europejscy rolnicy powinni uprawiać więcej roślin strączkowych ze względu na wiążące się z nimi korzyści dla człowieka, środowiska i gospodarki, ogłoszą realizatorzy projektu finansowanego przez UE. Na konferencji informacyjnej członkowie zintegrowanego projektu dotyczącego ...

Europejscy rolnicy powinni uprawiać więcej roślin strączkowych ze względu na wiążące się z nimi korzyści dla człowieka, środowiska i gospodarki, ogłoszą realizatorzy projektu finansowanego przez UE. Na konferencji informacyjnej członkowie zintegrowanego projektu dotyczącego roślin strączkowych (GLIP) szczegółowo przedstawią wyniki swoich badań nad uprawą roślin strączkowych i sposobami ich wykorzystania w płodozmianie, w celu promowania dochodowego, zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa w Europie. Choć rośliny strączkowe, takie jak groch, łubin, ciecierzyca i soczewica wydają się być sprzymierzeńcami rolnika, wiążąc azot w glebie, a tym samym ograniczając potrzebę stosowania nawozów, eksperci twierdzą, że bogate w białko rośliny strączkowe są obecnie niedostatecznie wykorzystane w europejskim rolnictwie. W tej chwili tylko na 5 procentach europejskich gruntów rolnych uprawia się rośliny strączkowe, w porównaniu z 15-30 procentami w innych częściach świata. Niechęć rolników do uprawiania tych roślin tłumaczy się występowaniem takich chorób, jak zgnilizna korzeni, a także naturalnym pokrojem rośliny, który sprawia, że często załamuje się ona pod własnym ciężarem. W projekcie GLIP zajmowano się wykorzystaniem genetyki i hodowli, a także nowych pomysłów dotyczących podstaw botaniki, w celu zsekwencjonowania pełnego kodu genetycznego gatunku lucerny o nazwie Medicago truncatula. Jest to roślina doświadczalna i oczekuje się, że dostarczy ona wskazówek na temat sposobu postępowania z bardziej skomplikowanymi odmianami soczewicy i grochu. Naukowcom udało się zidentyfikować pięć nowych genów odpowiedzialnych za rozwój pokroju rośliny. Od pokroju zależą liczne reakcje, takie jak przebieg chorób, współzawodnictwo o zasoby i tolerancja na stres. Dodatkowo, projekt GLIP jest też zainteresowany wykorzystaniem tych upraw do produkcji pasz. Są one badane przez specjalistów w dziedzinie żywienia i ekonomistów. Z myślą o próbie poprawy zdrowotności zwierząt będą testowane nowatorskie metody przetwarzania pasz. Wstępne badania będą prowadzone na świniach i łososiach, przy czym zespół ma nadzieję, że pomogą one sprostać pilnemu zapotrzebowaniu branży rybnej na alternatywne źródła białka. Zasadnicze znaczenie ma fakt, iż w projekcie utworzono też platformę technologiczną z partnerami z branży, w celu ułatwienia transferu technologii pochodzącej z badań nad roślinami strączkowymi, ponieważ mogą one odegrać ważną rolę w zmaganiu się z dwoma wyzwaniami, obejmującymi potrzeby żywnościowe Europy oraz jej przyszłe wymagania związane z biopaliwami.

Powiązane artykuły