Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

Bazy danych aktywowane głosem ułatwiają dostęp do informacji

Poruszanie się po nieznanym mieście lub wyznaczanie parceli może wkrótce stać się znacznie łatwiejsze dzięki finansowanemu przez UE projektowi SAFIR. Aktywowany głosem system baz danych opracowany przez naukowców zaangażowanych w ten projekt umożliwia uzyskiwanie i uaktualnian...

Poruszanie się po nieznanym mieście lub wyznaczanie parceli może wkrótce stać się znacznie łatwiejsze dzięki finansowanemu przez UE projektowi SAFIR. Aktywowany głosem system baz danych opracowany przez naukowców zaangażowanych w ten projekt umożliwia uzyskiwanie i uaktualnianie informacji za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Jednak główną zaletą systemu jest jego zdolność do rozpoznawania wzorców języka naturalnego. Wystarczy proste pytanie dotyczące życia codziennego i system, wykorzystując systemy informacji geograficznej (GIS), zapewni na przykład mapę wskazującą drogę do miejsca poszukiwanego przez daną osobę. Do baz danych mogą być kierowane pytania o drogę lub inne informacje, lecz można je również uaktualniać dzięki wykorzystaniu codziennej mowy - funkcja ta może być przydatna dla przedstawicieli terenowych służb publicznych. - Nie ma środków na nieustanne wysyłanie pracowników w teren w celu weryfikacji danych - powiedział Charles Kemper, koordynator projektu z belgijskiego MŚP Voice Insight. - Zdaliśmy sobie sprawę, że powinniśmy umożliwić przedstawicielom pracującym w terenie zdobywanie i/lub uaktualnianie informacji na miejscu za pośrednictwem urządzeń przenośnych. A dzięki możliwości stosowania naturalnego języka nie muszą uczyć się szczegółowych zasad przeszukiwania i uzupełniania baz danych. Jednak zdaniem Charlesa Kempera również zwykli obywatele mogą czerpać korzyści z prostoty stosowania systemu: - Nie muszą posiadać umiejętności obsługi komputera czy nawet używać komputera. Dostęp zapewniany przez naturalną mowę pomaga zlikwidować podział cyfrowy. Ludzie nieposiadający komputerów mogą zdobywać informacje dzięki wykorzystaniu przystawek telewizyjnych STB (TV set-top box) i oglądać informacje na ekranach swoich telewizorów. Partnerzy projektu SAFIR planują badanie pilotażowe w Pekinie we współpracy z Capinfo, agencją zajmującą się opracowywaniem miejskich serwisów informacyjnych dla stolicy Chin. Po połączeniu modułu SAFIR z oficjalnymi zasobami GIS system mógłby pomagać przyjezdnym w poruszaniu się po mieście, a nawet ułatwić komunikację z kierowcami taksówek i pracownikami hoteli już w 2008 r., podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Inny obszar zastosowania został wypróbowany i sprawdzony przez bułgarskie Ministerstwo Rolnictwa i lokalne władze Bułgarii. Przedstawiciele terenowi mogą przemieszczać się wzdłuż działki gruntu trzymając antenę GPS i palmtopa lub tablet PC, w którym zainstalowano moduł SAFIR, zaznaczając w ten sposób teren i wprowadzając dane głosem do swojego przenośnego urządzenia. - Możliwość wydawania poleceń głosowych jest naprawdę ważna podczas przemieszczania się w terenie - wyjaśnił Charles Kemper. - Ministerstwo Rolnictwa i organ administracyjny odpowiedzialny za przyznawanie europejskich dotacji wykorzystują ten system do przeprowadzania wyrywkowych kontroli wniosków rolników o dotacje w ramach wspólnej polityki rolnej. To znacznie szybszy, tańszy i dokładniejszy sposób niż wykorzystywanie samych zdjęć lotniczych. Moduł SAFIR stosowany jest również przez francuskich strażaków w walce z pożarami lasów: jako że czas ma kluczowe znaczenie w gaszeniu pożarów, technologia GIS nie była dotychczas bardzo użyteczna, ponieważ wchodzenie do baz danych i ich uaktualnianie pochłaniało zbyt dużo czasu. Natomiast nowy system może być obecnie szybko uaktualniany i pomaga przewidzieć kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Projekt obejmuje 18 firm i instytucji z siedmiu państw członkowskich i uzyskał ponad 6,5 miliona euro z budżetu obszaru tematycznego "Technologie społeczeństwa informacyjnego" szóstego programu ramowego (6PR).