Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE patrzy w przyszłość żeglugi przyjaznej środowisku

Bardziej ekologiczne statki i transport wodny są ważnymi elementami osiągnięcia docelowej wartości redukcji emisji CO2 w 2020 r., jak i uzyskania przez Europę przewagi konkurencyjnej. 28 lutego w Brukseli podczas imprezy „Europejskie badania na rzecz czystego transportu ...

Bardziej ekologiczne statki i transport wodny są ważnymi elementami osiągnięcia docelowej wartości redukcji emisji CO2 w 2020 r., jak i uzyskania przez Europę przewagi konkurencyjnej. 28 lutego w Brukseli podczas imprezy „Europejskie badania na rzecz czystego transportu wodnego", której gospodarzem była Komisja Europejska, przedstawiciele przemysłu, naukowcy i decydenci byli w tej kwestii jednomyślni. Podczas tego spotkania przedstawiono trzy projekty finansowane przez UE w dziedzinie transportu morskiego i rzecznego. W ramach projektu CREATING („Koncepcje zredukowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz uzyskania optymalnego transportu w wyniku żeglugi śródlądowej"), konsorcjum badawcze wraz z międzynarodowym koncernem BP, zaprojektowali paliwooszczędną i przyjazną środowisku barkę „Victoria", którą zaprezentowano w Brukseli specjalnie podczas tej imprezy. Z powodu modyfikacji silnika Victorii, emisja sadzy, tlenku azotu (NOx) i tlenku siarki (SOx) zostały zmniejszone o prawie 98%. Ponadto, specjalnie zaprojektowany system nawigacyjny optymalizuje trasę i szybkość podróży, obniżając zużycie paliwa. „Ekologizacja jest istotnym celem europejskich badań nad transportem, a żegluga śródlądowa jest szczególnie istotną, przyjazną środowisku i efektywną pod względem kosztów alternatywą dla innych form transportu o dużej ładowności w Europie," skomentował po wizycie na Victorii Komisarz ds. Nauki i Badań Janez Potocnik. Projekt HERCULES ("B+R silników okrętowych o podwyższonej sprawności i ultra niskiej emisji spalin"), podobnie jak CREATING, ma na celu zwiększenie wydajności i wytrzymałości silników okrętowych diesela jednocześnie redukując emisje. Natomiast w ramach projektu METHAPU („Atestacja odnawialnego pomocniczego układu napędowego na bazie metanolu dla statków handlowych"'), rozwijana jest technologia metanolowych ogniw paliwowych dla sektora morskiego. Według p. Potocnika, szczególne znaczenie tych projektów dla badań europejskich i programów ramowych UE polega na ich roli przykładów świetnej współpracy między sektorami publicznym i prywatnym. „Wykazuje to również, że sektor prywatny jest zainteresowany czystymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska technologiami i dostrzega perspektywy w tej dziedzinie" poinformował on CORDIS News. Dla przykładu CREATING "jest wzorem kiedy widzimy, że może to zostać osiągnięte w praktyce. Oczywiście, jeden statek nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Jest to może rozwiązanie z punktu widzenia badań, ale musimy poczynić wszystko poprzez uregulowania prawne, poprzez zachęty rynkowe aby stworzyć sytuację, w której stanie się to rzeczywistością naszego życia." Przemawiająca podczas spotkania Dorette Corbey, deputowana do Parlamentu Europejskiego z Holandii, zapewniła Komisję Europejską o wsparciu Parlamentu Europejskiego dla żeglugi przyjaznej środowisku, ale również podkreśliła potrzebę uregulowań prawnych. „Żegluga jest sektorem, który dotychczas nie został objęty przepisami w dziedzinie zmian klimatycznych" wytłumaczyła p. Corbey. "Jeżeli chcemy zredukować emisje CO2 lub emisje gazów cieplarnianych w 2020 r. o 20%, lub nawet 30% jeżeli dołączy do nas reszta świata, koniecznie musimy przyjrzeć się wszystkim sektorom, w których można dokonać usprawnień i redukcji. Zwrócono już uwagę na sektor lotniczy. Jak również na sektor przemysłowy. Następnym w kolejności sektorem jest sektor żeglugi. Oczywiście problemem są międzynarodowe przepisy ponieważ jako Państwa Członkowskie czy nawet jako Unia Europejska nie możecie swobodnie wprowadzać nowych zasad dotyczących żeglugi. Zwłaszcza zasady żeglugi morskiej są regulowane przez MOM [Międzynarodowa Organizacja Morska]. Zwróciliśmy się zatem do Komisji o przyjrzenie się przykładowi Szwecji, gdzie rząd wprowadził system motywacyjny dla ekologicznych statków. Ekologiczne statki wnoszą mniejsze opłaty w portach niż inne statki" powiedziała p. Corbey, podkreślając, że wymagane są uregulowania prawne takie jak np. nowe normy emisji zanieczyszczeń. Około 90% europejskiego handlu zewnętrznego oraz 40% handlu wewnętrznego jest prowadzone drogą morską. Chociaż transport wodny jest szczególnie wydajny i paliwooszczędny w porównaniu z innymi rodzajami transportu - statek spala taką samą ilość paliwa na 500 kilometrów jaką samolot spala na 6,6 kilometrów czy ciężarówka na 100 kilometrów - eksperci szacują, że za 15 lat żegluga stanie się największym źródłem emisji CO2 . „Jeżeli spojrzeć z ekonomiczno-środowiskowego punktu widzenia, ma on [transport wodny] całkiem świetlaną przyszłość, a my nie wykorzystujemy pełnego potencjału transportu rzecznego czy morskiego” stwierdził komisarz Potocnik. „Jest bardziej ekonomiczny i bardziej wydajny, a gdy porównamy ilość paliwa zużywanego przez inne rodzaje transportu jego wielki potencjał staje się oczywisty. Bezsporne jest to, że każdy rodzaj transportu będzie w przyszłości odgrywał ważną rolę, oraz to, że każdy rodzaj transportu będzie musiał dołożyć starań aby stać się bardziej przyjazny środowisku."

Powiązane artykuły